Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

Kontakta


Examinator och kursledare

Marco Kuhlmann

Kursassistent

Robin Kurtz

Kursadministratör

Annelie Almquist

Övriga lärare

Marcus Liw
Per Fallgren
Sarah Albertsson

Studierektor

Jalal Maleki