Välkommen till Ordklasstränaren!

If this did not work, try http://www.ida.liu.se/~729G09/Ordklasstranare/oldindex.html