Göm menyn

729G09 Språkvetenskaplig databehandling

VT 2014


Kursstart

Kursens första föreläsning VT2014 är måndag 31 mars kl. 10-12 i sal D38. Schemat i övrigt är tillgängligt via vänstermenyn.

 

Senaste nytt...


7 augusti  Kompletteringar efter sommaren
 

Kompletteringar av labredovisningar som inkommer senast den 22 augusti kommer att rättas och rapporteras denna månad.


3 juni  Tider för omdugga
 

På begäran ordnas en omdugga måndag 9/6 kl. 13.15. Det blir även en omdugga i augusti, preliminärt fredag 22/8 kl. 13.15. Lokal meddelas senare.


7 maj  Tider för dugga
 

Torsdag 22/5 kl. 10-11 och måndag 2/6 kl. 9-10 kan man ta kursens dugga. Sal är i båda fallen D34. Mer information finns på denna sida.


17 januari  Kurshemsidorna
 

Kurshemsidorna som är uppe gäller VT-2013. Uppdateringar kommer att göras fram till kursstart.Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2014-03-21