Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Laborationer

Allmänna labinstruktioner

Laborationerna ger praktisk övning i att programmera. De är både en inlärningsform och ett examinationsmoment. Laborationerna utförs i par och det är viktigt att båda personerna i ett par sitter vid tangentbordet. Fråga gärna paret som sitter bredvid om hjälp när du kör fast och hjälp till när någon annan frågar dig. Det är helt ok att samarbeta och hjälpa varandra genom att diskutera principer och generella problem, men inte genom att ge färdig kod. Att kopiera andras arbete räknas som fusk och föranleder anmälan till diciplinnämnden. Det är inte heller tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i en labgrupp ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.

Anmälan till laborationer

Du anmäler dig senast 21 april 2015 tillsammans med din labpartner på https://www.ida.liu.se/webreg/729G06-2015/LAB1.

Inlämning av labbar och inlämningsdatum

Följande ordinarie inlämningsdatum gäller för laborationerna i kursen:

  • Mån v 16 kl 8.00
  • Mån v 18 kl 8.00
  • Mån v 20 kl 8.00
  • Mån v 21 kl 8.00

Labassistenterna rättar de labbar som skickats in till ett inlämningsdatum inom 10 arbetsdagar. Om man får en komplettering ska denna skickas in senast den 5/6. Laborationsassitenterna kan I MÅN AV TID rätta laborationer innan detta datum om man skickar in tidigare. OBServera dock att man normalt bara har EN chans att komplettera. Skicka därför bara in laborationer som är kompletta. Om du är osäker på om labben är komplett kan du stämma av med en handledare på ett labtillfälle. Laborationer och projekt som ej är godkända efter rättning den 5/6 lämnas in och rättas på hösten, se Examination för datum.

Inlämning via e-post

För att minska risken för att inlämningse-post tappas bort i inkorgar, se till att följa nedanstående:

  • Skriv kurskoden först i ämnesraden, dvs 729G06 följt av
  • labnummer, t.ex. lab 1, följt av
  • liu id på alla i gruppen
  • ett e-postmeddelande - en lab (dvs skicka inte in fler labbar i samma e-post, gäller även kompletteringar)
  • vid komplettering, lägg till kompl efter labnummret

T ex skulle en ämnesrad för en första inlämning av lab 1 kunna se ut så här:

729G06 lab 1 abcde123 och qwert234

En komplettering skulle kunna ha ämnesraden

729G06 lab 1 kompl abcde123 och qwert234

Instruktioner till lab 1-4

Instruktioner till lab 2-4 kommer att komma ut under kursens gång.


Länk till förra årets laborationer


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2015-05-04