Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Laborationer

Allmänna labinstruktioner

  • Laborationerna är både en inlärningsform och ett examinationsmoment.
  • Laborationerna utförs i par och det är viktigt att båda personerna i ett par sitter vid tangentbordet.
  • Fråga gärna paret som sitter bredvid om hjälp när du kör fast och hjälp till när någon annan frågar dig.
  • Det är helt ok att samarbeta och hjälpa varandra genom att diskutera principer och generella problem, men inte genom att ge färdig kod.
  • Att kopiera andras arbete räknas som fusk och föranleder anmälan till diciplinnämnden. Det är inte heller tillåtet att flera grupper gemensamt gör program och lämnar in dessa som egna lösningar. Vidare ska båda personerna i en labbgrupp ha arbetat med alla uppgifter och kunna redogöra för samtliga uppgifter.
Gå till instruktionerna för de enskilda labbarna

Anmälan till laborationer

Anmälan till laborationerna öppnar i samband med att pythondelen av kursen börjar.

Inlämning av labbar och inlämningsdatum

Inlämningsdatum och handledarkoder för labbar kommer i samband med att pythondelen börjar.

Inlämning och komplettering via RT

Labbinlämningar kommer att ske till 729G06@ida.liu.se. Vid inlämning kommer du att få ett automatiskt svar. Vid komplettering ska komplettering skickas in som svar till detta automatgenererade svar.

Labbar som lämnas in måste vara körbara, dvs labbhandledaren ska inte behöva redigera inskickad kod för att testa den.

Skicka endast in en labb per e-post.

Ämnesrad

Följande ämnesrad används:

Labbnummer LiU-ID 1 LiU-ID 2 [handledarkod]

Exempel på ämnesrad:

Labb 1 abcde123 fghij456 [klmno789]

Muntlig redovisning innan inlämning

Innan du får skicka in en labb, måste den redovisas muntligt för din labbhandledare. Vissa labbtillfällen kommer att vara redovisningstillfällen där redovisningar av labbar kommer att prioriteras.

Instruktioner till lab 1-4

Nedanstående labbar gäller VT16.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-01-28