Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Föreläsningar och lektioner

Datum Föreläsning OH Läs
v14 Tisdag Intorduction till Objektorienterad programmering OH Think Python kap 15-16
v15 Tisdag Undantag och Obejtorienterad programmering OH, kod Think Python kap 15-18
OOP i Python av Alan Gauld
Kort referens om OOP i Python
Undantag

Länk till förra årets föreläsningsinformation


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-04-08