Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Föreläsningar och lektioner

OBS! Sidan är ännu inte uppdaterade inför VT15

Datum Föreläsning OH Läs
v14 Tisdag Intorduction till Objektorienterad programmering OH Think Python kap 15-16
v15 Tisdag Undantag och Obejtorienterad programmering OH, kod Think Python kap 15-18
OOP i Python av Alan Gauld
Kort referens om OOP i Python
Undantag
v16 Tisdag Lektion inför lab2 kod
v17 Tisdag Ärvning OH, kod
v18 Tisdag Lektion inför lab3 OH
v19 Tisdag GUI programmering OH, kod
v21 Tisdag Projekt OH, kod

Länk till förra årets föreläsningsinformation


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-12-10