Göm menyn

729G06 Programmering och logik : Logik

Kurslitteratur

För den som vill ha lite bredvidläsning utanför kursen, rekommenderas Ben-Ari - Mathematical logic for Computer Scientists (alternativlänk om du är ej på LiU-nätverk). Vi kommer inte att använda den boken här, dock.

Föreläsningar

OH-bilder från föreläsningarna kommer att göras tillgängliga nedan i anslutning till respektive föreläsning.

Föreläsning 1 - Syntax (och satslogik) [småjustering]
OH Kursinformation
Läsning Bennet 1, 2.1-2, 3.1-5
Läsning Sjögren 2-4, 7-10, 11-29
Lektion 1 (lösningsförslag le 1)

Föreläsning 2 - Semantik
Läsning Bennet 4.1-3, 5.1-2
Läsning Sjögren 50-81
Lektion 2 lösningsförslag le 2
Errata 4c: Skrivfel. Ska vara Ax Q(x) som inte följer. Ex Q(x) är sant. Nu uppdaterat i uppgiftshäfte.

Föreläsning 3 - Bevis. Satslogik och naturlig deduktion
Läsning Bennet 6.2-3
Läsning Sjögren 36-49, 85-96
Lektion 3 (lösningsförslag le 3)

Föreläsning 4 - Bevisstrategier
Ingen läsning
Lektion 4 (lösningsförslag)
Errata: 3g (nr 2) ska såklart lyda Ax(P(x) -> Q(x)) |- P(c) -> Ex Q(x)

Ingen läsning
Användbara satslogiska konsekvenser (Tommy Färnqvist)
Lektion 5 (lösningsförslag)

Föreläsning 5 - Bevis, strategier och fallgropar
Ingen läsning
Lektion 6 (lösningsförslag)

Föreläsning 6 - Metalogik och utblick
Repetera Bennet 6.2-3, Sjögren 36-49, 85-96.
Lektion 7
Övning Tentan från 2009-08-14 (PDF) (lösningsförslag)
Lektion 8
Gamla tentor

Föreläsning 7 - Uppsamling och repetition. Problemlösning
Läsning Bennet 7.1, 7.2 (bara sats 2.1)
Läsning Sjögren 97-103 (t.o.m. Teorem 3), 109 (bara Korollarium 2)
Lektion 9
Gamla tentor

Föreläsning 8: Frågestund

Lektion 10
Gamla tentor/frågestund

Gamla tentor


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2015-08-18