Göm menyn

729G06 Programmering och logik : Logik

Läsanvisningar

Första ordningens logik av Christian Bennet
Uppgifter till lektionerna (från Christian Bennets bok)
Lösningsförslag till lektionerna
Introduktion till predikatlogik av Jörgen Sjögren (bredvidläsning)

OH-bilder från föreläsningarna kommer att göras tillgängliga nedan i anslutning till respektive föreläsning.

21/1 Föreläsning 1 - Syntax
(OH-bilder)
Läsning Bennet 1, 2.1-2, 3.1-5
Läsning Sjögren 2-4, 7-10, 11-29
22/1 Lärarlös lektion
23/1 Lektion 1
Övning 2.3.1bcdeh, 3.1.1acb, 3.2.6a, 3.2.13e, 3.3.5, 3.4.4a, 3.5.1bcfg

27/1 Föreläsning 2 - Semantik
(OH-bilder)
Läsning Bennet 4.1-3, 5.1-2
Läsning Sjögren 50-81
28/1 Lärarlös lektion
31/1 Lektion 2
Övning 5.1.9 (konstruera en modell för formlerna i Gamma), 5.1.10

3/2 Föreläsning 3 - Bevis
(OH-bilder)
Läsning Bennet 6.2-3
Läsning Sjögren 36-49, 85-96
4/2 Lärarlös lektion
7/2 Lektion 3
Övning 6.2.5gd, 6.4.1bdc

10/2 Föreläsning 4 - Bevisstrategier
(OH-bilder)
Ingen läsning
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
11/2 Lärarlös lektion
14/2 Lektion 4
Övning 6.4.2d, 6.4.1g, 6.4.1p, 6.4.1e, 6.4.1l

17/2 Föreläsning 5 - Fler bevisstrategier
(Se föreläsning 4 för OH-bilder)
Ingen läsning
Användbara satslogiska konsekvenser
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
18/2 Lektion 5
Övning 6.4.2a, 6.4.1i, 6.4.1f
Extra uppgifter till lektionen, lösningsförslag.
19/2 Lärarlös lektion

24/2 Föreläsning 6 - Bivillkor och problemlösning
(OH-bilder)
Ingen läsning
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
25/2 Lärarlös lektion
26/2 Lektion 6
Övning 6.4.3a, 6.4.3b, 6.4.3c, 6.4.3f, 6.4.3g, 5.1.5, exempel 1 sid 4, exempel 2 sid 4

28/2 Föreläsning 7 - Uppsamling och repetition. Problemlösning
(OH-bilder)
Repetera Bennet 6.2-3, Sjögren 36-49, 85-96.
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
3/3 Lärarlös lektion
4/3 Lektion 7
Övning Tentan från 2009-08-14 (PDF) (lösningsförslag)
7/3 Lektion 8
Reservtillfälle

11/3 Föreläsning 8 - Metalogik och utblick
(OH-bilder)
Läsning Bennet 7.1, 7.2 (bara sats 2.1)
Läsning Sjögren 97-103 (t.o.m. Teorem 3), 109 (bara Korollarium 2)

Gamla tentor

20130920 (lösningsförslag)
20130816 (lösningsförslag)
20130603 (lösningsförslag)
20101222 (lösningsförslag)
20100826 (lösningsförslag)
20100129 (lösningsförslag)
20091218 (lösningsförslag)
20090429 (lösningsförslag)
20090326 (lösningsförslag)
20080813 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)
20080328 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)
20080307 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-03-11