Göm menyn

729G06 Programmering och logik : Logik

Läsanvisningar


OH-bilderna är från föregående år och kommer att uppdateras inför vårens föreläsningar!


Första ordningens logik av Christian Bennet
Uppgifter till lektionerna (från Christian Bennets bok)
Lösningsförslag till lektionerna
Introduktion till predikatlogik av Jörgen Sjögren (bredvidläsning)

OH-bilder från föreläsningarna kommer att göras tillgängliga nedan i anslutning till respektive föreläsning.

Föreläsning 1 - Syntax
(OH-bilder)
Läsning Bennet 1, 2.1-2, 3.1-5
Läsning Sjögren 2-4, 7-10, 11-29
Lektion 1
Övning 2.3.1bcdeh, 3.1.1acb, 3.2.6a, 3.2.13e, 3.3.5, 3.4.4a, 3.5.1bcfg

Föreläsning 2 - Semantik
(OH-bilder)
Läsning Bennet 4.1-3, 5.1-2
Läsning Sjögren 50-81
Lektion 2
Övning 5.1.9 (konstruera en modell för formlerna i Gamma), 5.1.10

Föreläsning 3 - Bevis
(OH-bilder)
Läsning Bennet 6.2-3
Läsning Sjögren 36-49, 85-96
Lektion 3
Övning 6.2.5gd, 6.4.1bdc

Föreläsning 4 - Bevisstrategier
(OH-bilder)
Ingen läsning
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
Lektion 4
Övning 6.4.2d, 6.4.1g, 6.4.1p, 6.4.1e, 6.4.1l

Föreläsning 5 - Fler bevisstrategier
(Se föreläsning 4 för OH-bilder)
Ingen läsning
Användbara satslogiska konsekvenser
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
Lektion 5
Övning 6.4.2a, 6.4.1i, 6.4.1f
Extra uppgifter till lektionen, lösningsförslag.

Föreläsning 6 - Bivillkor och problemlösning
(OH-bilder)
Ingen läsning
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
Lektion 6
Övning 6.4.3a, 6.4.3b, 6.4.3c, 6.4.3f, 6.4.3g, 5.1.5, exempel 1 sid 4, exempel 2 sid 4

Föreläsning 7 - Uppsamling och repetition. Problemlösning
(OH-bilder)
Repetera Bennet 6.2-3, Sjögren 36-49, 85-96.
Lösningsförslag till exempeluppgifterna från föreläsningen
Lektion 7
Övning Tentan från 2009-08-14 (PDF) (lösningsförslag)
Lektion 8
Gamla tentor

Föreläsning 8 - Metalogik och utblick
(OH-bilder)
Läsning Bennet 7.1, 7.2 (bara sats 2.1)
Läsning Sjögren 97-103 (t.o.m. Teorem 3), 109 (bara Korollarium 2)
Lektion 9
Gamla tentor
Lektion 10
Gamla tentor/Frågestund

Gamla tentor

20130920 (lösningsförslag)
20130816 (lösningsförslag)
20130603 (lösningsförslag)
20101222 (lösningsförslag)
20100826 (lösningsförslag)
20100129 (lösningsförslag)
20091218 (lösningsförslag)
20090429 (lösningsförslag)
20090326 (lösningsförslag)
20080813 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)
20080328 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)
20080307 (lösningsförslag) (bevis med nya boken)


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-12-15