Göm menyn

729G06 Programmering och logik : Logik

Kurslitteratur

För den som vill ha lite bredvidläsning utanför kursen, rekommenderas Ben-Ari - Mathematical logic for Computer Scientists (alternativlänk om du är ej på LiU-nätverk). Vi kommer inte att använda den boken här, dock.

Föreläsningar

OH-bilder från föreläsningarna kommer att göras tillgängliga nedan i anslutning till respektive föreläsning. Observera att dessa är skelett, och att egna anteckningar från föreläsningarna kan krävas!

Vad? Innehållsskiss Material/läsning
v4 Fö1 Vad är logik? Satslogik, syntax och semantik. Satslogik (Wikipedia)
"Det satslogiska språket", Sjögren s11-30.
Fö2 Satslogik, logisk konsekvens (och intro till naturlig deduktion).
v5 Le1 Satslogik - formalisering, tolkningar, härledning. Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Fö3 Varför räcker inte satslogik? Predikatlogik, syntax och semantik.
v6 Le2 Predikatlogik - syntax, modeller. Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Fö4 Att bevisa (eller motbevisa).
Le3 Inledande naturlig deduktion (I). Universell kvantifikator. Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
v7 Fö5 Naturlig deduktion (forts), inledande bevisstrategier.
Le4 Naturlig deduktion (II). Existensiell kvantifikator Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Le5 Naturlig deduktion (III). Blandningar Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Fö6 Fler bevisstrategier, IdI, IdE
v8 Le6 Naturlig deduktion (IV). Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Le7 Naturlig deduktion (V). Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
v7 Fö7 Metalogik, vad man kan bevisa mekaniskt och utblick.
Le8 Metalogik, repetition, gamla tentor Lektionsuppgifter, lösningsförslag.
Le9 Repetition, gamla tentor
v10 Le10 Repetition, gamla tentor
Le11 Repetition, gamla tentor
Fö8 Sammanfattning och frågor

Gamla tentor


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2016-02-02