Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Examination

Logik

 • Logikdelen examineras genom en skriftlig salstentamen torsdagen 2015-03-12 kl. 14-18
 • Första omtentamen ges 2015-04-24 kl. 14-18.
 • Andra omtentamen ges 2015-08-14 kl. 8-12.
 • Tentamen genomförs utan hjälpmedel, men ni kommer att ha tillgång till följande översikt över de grundläggande naturliga deduktionsreglerna.

Programmering

 • Programmeringsdelen examineras genom laborationer som görs i par och ett projekt som görs individuellt.

Deadlines för programmeringen

 • Datum för första inlämning av laborationerna, se sidan med laborationsinstruktioner
 • Datum för första inlämning av projektet, se sidan med projektinstruktion
 • Kompletteringsdeadline för laborationer: 2015-06-05
 • Kompletteringsdeadline för projektet och uppsamlingstillfälle för laborationer: 2015-08-14
 • Uppsamlingstillfälle för projekt: 2015-09-25

Labbar och projekt som lämnas in efter uppsamlingstillfället rättas under kursomgången VT 2016.

Betyg på kursen

Delmoment

 • På tentamen för Logik ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
 • På laborationerna ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • På programmeringsprojektet ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kursbetyg

 • För kursbetyget Godkänd krävs att alla tre delmomenten har betyget Godkänd.
 • För kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på både logiktentamen och programmeringsprojektet, samt att övriga momenten har minst betyget Godkänd.

Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-12-10