Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Examination

Logik

Programmering

 • Programmeringsdelen examineras genom laborationer som görs i par och ett projekt som görs individuellt.

Deadlines för programmeringen

 • Datum för första inlämning av laborationerna, se sidan med laborationsinstruktioner
 • Datum för första inlämning av projektet, se sidan med projektinstruktion
 • Kompletteringsdeadline för laborationer: 2014-06-05
 • Kompletteringsdeadline för projektet: 2014-08-11
 • Uppsamlingstillfälle för labbar och projekt: 2014-09-15

Labbar och projekt som lämnas in efter uppsamlingstillfället rättas under kursomgången VT 2015.

Betyg på kursen

Delmoment

 • På tentamen för Logik ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.
 • På laborationerna ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • På programmeringsprojektet ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Kursbetyg

 • För kursbetyget Godkänd krävs att alla tre delmomenten har betyget Godkänd.
 • För kursbetyget Väl godkänd krävs betyget Väl godkänd på både logiktentamen och programmeringsprojektet, samt att övriga momenten har minst betyget Godkänd.

Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2014-08-15