Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Kontakta

Examinator

Annika Silvervarg

Kursledare

Annika Silvervarg
Tommy Färnqvist

Kursadministratör

Annelie Almquist

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Benjamin Helmersson
Evelina Rennes
Jonas Rybing
Ove Jansson
Robin Keskisärkkä

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2013-01-18