Göm menyn

729G06 Programmering och logik: Kontakta

Examinator

Annika Silvervarg

Kursledare

Annika Silvervarg
Tommy Färnqvist

Kursadministratör

Annelie Almquist

Övriga lärare

Anders Märak Leffler
Benjamin Helmersson, e-post benhe882@student.liu.se
Evelina Rennes
Jonas Rybing
Ove Jansson, e-post oveja432@student.liu.se
Robin Keskisärkkä

Studierektor

Jalal Maleki


Sidansvarig: Annika Silvervarg
Senast uppdaterad: 2013-01-18