Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Schema

Schema

För detaljschema, besök TimeEdit.

Översiktsschema

v. Python DM Labbtillf Labbgrp Inlämn
34 Intro Intro
35 FÖ 1, LE 1
36 FÖ 2, LE 2
37 FÖ 3, LE 3
38 FÖ 4, LE 4
39 Hemuppg
40 FÖ 1 0.1
41 FÖ 2 1.1, 2.1 Labb 0+1
42 FÖ 3 2.2, 3.1 Labb 2
43 LE 1 3.2, 3.3 Labb 3
44 FÖ 4 4.1
45 FÖ 5 4.2, 5.1 Labb 4
46 LE 2 5.2, 5.3 Labb 5
47 FÖ 6, LE 3 6.1
48 FÖ 7, LE 4 6.2, 7.1 Labb 6
49 FÖ 8 7.2, 8.1 Labb 7
50 8.2 Labb 8
51 Tenta

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2012-08-13