Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Föreläsningar

Föreläsningarsinformation dyker upp på denna sida under kursens gång.

Föreläsningarna i denna kurs kommer att hållas på olika sätt. Dels kommer det finnas moment av traditionella föreläsningar, men de kommer även att hållas efter modellen det omvända klassrummet" med inslag av peer instruction.

Föreläsningar, diskret matematik

  Innehåll Bilder Läshänvisningar
Kursintro (19/8-2014) Administrativ info, introduktion till programmering och diskret matematik PDF Strandh, kap 1
DM1 (26/8-2014) Diskret matematik, modellering och datastrukturer, matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram PDF Strandh, kap 3 (introduktion), 3.1, 3.3, 3.4 (ej underkapitel), Kuhlmann och Dahllöf kap 1, 2.1, 2.2
DM2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner PDF Strandh kap 3.2. Kuhlmann och Dahllöf kap 2.3, 2.4, 3.1 (introduktion), 3.1.1, 3.1.2, Utdelat material.
DM3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad PDF Strandh kap 2, 4, 5.1, 5,2. Kuhlmann och Dahllöf kap 4 (introduktion), 4.1 (introduktion), 4.1.1, 4.1.2, 4.3. Khan Academy: Relations and functions
DM4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer PDF Strandh 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Kuhlmann och Dahllöf kap 4.1.3-4.1.5, 4.2 (introduktion), 5

Lektioner, Diskret matematik

2014-09-18: OBS! I de fall som korrigeringar gjorts till övningar/facit står det vad som gjorts i PDF:erna

  Innehåll Övningar
DM-LE1 Matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram Övningar 1, Facit 1
DM-LE2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner Övningar 2, Facit 2
DM-LE3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad Övningar 3, Facit 3
DM-LE4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer Övningar 4

Föreläsningar, programmering

  Innehåll Bilder Kod Läs
PY 1 (2 okt) Programmeringsspråk. Datatyper: siffror, text och listor. Hur man skriver en funktion. PDF Uppdaterad 2014-10-02 18:58. Korrigerade bild 61, tog bort operatorn in. Översikt
  • Strandh: kap 11, kap 12
Praktiskt Uppdatering 2014-10-08: Här kommer lite pekare till andra relevanta avsnitt i den interaktiva boken.
PY 2 (9 okt) Mera funktioner. Villkorssatser, sanningsvärden och logiska operatorer. PDF
PY 3 Loopar PDF
PY 4 Turtle graphics, rekursion PDF
PY 5 Algoritmer, mer rekursion. felsökning, generalisering, omfaktorering PDF
PY 6 Abstrakta datatyper, dictionaries och texteditorer PDF Kap 8.1, 8.2, 8.3 i Strandh
PY 7 Läsa och skriva från/till fil + repetition abstrakta datatyper PDF kod från föreläsningen
PY 8 Kort om labb 8, samt repetition PDF kod från föreläsningen

Lektioner, programmering

  Innehåll Bilder Kod Läs
PY-LE1 Bygga med funktioner + rekursion Lektion 1
PY-LE2 Lektion 2
PY-LE3 Lektion 3

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2014-12-04