Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Föreläsningar

Föreläsningarsinformation dyker upp på denna sida under kursens gång.

Föreläsningar, diskret matematik

  Innehåll Ev bilder Läshänvisningar
Kursintro (18/8-2015) Administrativ info, introduktion till programmering och diskret matematik PDF Strandh, kap 1
DM1 Diskret matematik, modellering och datastrukturer, matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram - Strandh, kap 3 (introduktion), 3.1, 3.3, 3.4 (ej underkapitel), Kuhlmann och Dahllöf kap 1, 2.1, 2.2
DM2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner Strandh kap 3.2. Kuhlmann och Dahllöf kap 2.3, 2.4, 3.1 (introduktion), 3.1.1, 3.1.2
DM3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad Strandh kap 2, 4, 5.1, 5,2.
Kuhlmann och Dahllöf kap 4 (introduktion), 4.1 (introduktion), 4.1.1, 4.1.2, 4.3. Khan Academy: Relations and functions
DM4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer Strandh 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4.
Kuhlmann och Dahllöf kap 4.1.3-4.1.5, 4.2 (behöver ej kunna grannmatrisen), 5
Wikipedia: Dijkstras algoritm ("Algoritmbeskrivning" är överskådlig, läs även "Implementering")

Lektioner, Diskret matematik

  Innehåll Övningar
DM-LE1 Matematisk notation, mängdlära: mängder, delmängder, mängdoperationer, kardinalitet, venndiagram Övningar 1 Facit 1
DM-LE2 Tupler, kartesisk produkt mellan mängder, funktioner, rekursiva funktioner Övningar. Lösningsförslag
DM-LE3 Relationer. Grafer: notation och begrepp: delgrafer, grannar, grad Övningar 3, lösningsförslag
DM-LE4 Forts. Grafer: promenad, stig, riktade, oriktade, träd. Algoritmer (Dijkstra, modifikationer) Övningar 4, lösningsförslag

Föreläsningar, programmering

  Innehåll Bilder Kod
PY 1 Programmeringsspråk. Datatyper: siffror, text och listor. Hur man skriver en funktion. Modulen random. PDF (del 1), PDF (del 2)
PY 2 Mera funktioner. Villkorssatser, sanningsvärden, jämförelser och logiska operatorer. PDF
PY 3 Loopar PDF
PY 4 Turtle graphics, rekursion PDF
PY 5 Algoritmer, mer rekursion. Felsökning, generalisering, omfaktorering PDF
PY 6 Abstrakta datatyper, dictionaries och texteditorer PDF
PY 7 Läsa och skriva från/till fil + repetition abstrakta datatyper PDF
PY 8 Kort om labb 8, samt repetition PDF

Lektioner, programmering

  Innehåll Bilder Kod
PY-LE1 Lektion 1
PY-LE2 Lektion 2
PY-LE3 Lektion 3

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2015-10-01