729G04 Programmering och diskret matematik

Föreläsningar

Föreläsningarsinformation dyker upp på denna sida under kursens gång.

Föreläsningarna i denna kurs kommer att hållas på olika sätt. Dels kommer det finnas moment av traditionella föreläsningar, men de kommer även att hållas efter modellen det omvända klassrummet" med inslag av peer instruction.

Föreläsningar, programmering

  Innehåll Bilder Kod Läs
Intro (20/8-2013) Administrativ info, introduktion till programmering och diskret matematik PDF
PY1 (26/8-2013) Datatyper, operatorer, variabler, funktioner, IDLE PDF Läs och gör innan föreläsningen: The Way of the Program, Variables, Expressions and Statements. På föreläsningen går vi också igenom funktioner som ni kan läsa om i kapitlet Functions. Vissa av övningarna i funktionskapitlet använder saker som vi inte tagit upp än, så koncentrera er på func-1 till func-6 samt avsnittet "Functions that return values".
PY2 (3/9-2013) Villkorssatser, mer om funktioner och programmering PDF Titta på, läs och gör innan föreläsningen: Decisions and Selection
PY3 (11/9-2013) Loopar, Turtle Graphics PDF (4 bilder/sida), PDF (1 bild/sida) Titta på, läs och gör innan föreläsningen: The for Loop, Flow of Execution of the for Loop, The Range Function, The for loop revisited, The while Statement
PY4 (14/10-2013) Mer Turtle Graphics, rekursion, scope, inkapsling, generalisering och omfaktorisering PDF Titta på, läs och gör innan föreläsningen: resterande avsnitt i Hello, Little Turtles!, Recursion (ej Stack Frames: Implementing Recursion), hela avsnittet om funktioner, Kap 4.4 till 4.10 i Downeys version av How to Think Like a Computer Scientist.
PY5 (28/10-2013) Algoritmer, rekursion och kodstil PDF PEP8, PEP257
PY6 (12/11-2013) Abstraktion, felhantering, dictionaries PDF todo-demo.py, adt-demo1.py Interactive Python: Dictionaries, Abstrakta datatyper, Abstraktion
PY7 (26/11-2013) Abstraktion, repetition, labb 7, skriva till fil PDF livsmedel.py, livsmedel.txt Interactive Python: Working with Data Files
PY8 9/12-2013) Genomgång av övningstenta, Labb 8, repetition PDF pythonls.py  

Lektioner, programmering

  Innehåll Bilder Kod Läs
PY-LE1 (30/9-2013) Vi övar på loopar, funktioner, strängar och listor i SU-PUL. PDF (1 bild/sida), PDF (4 bilder/sida) kod som producerades under lektionen Strängar, Listor
PY-LE2 Vi övar på referenser och abstrakta datatyper PDF kod som producerades under lektionen
PY-LE3 Repetition PDF kod som producerades under lektionen

Föreläsningar, diskret matematik

  Innehåll Bilder Uppgifter Läs
DM1 (23/9-2013) Diskret matematik, modellering och datastrukturer, mängdlära PDF (1 bild/sida), PDF (4 bilder/sida) Lipschutz & Lipson, kap 1
DM2 (7/10-2013) Tupler, Kartesisk produkt, Relationer, Funktioner PDF Lipschutz & Lipson kap 1.7, 2.1-2.6, 2.8-2.9, 3.1-3.3, 3.6
DM3 Grafer, Träd PDF Lipschutz & Lipson kap 8.1-8.4, 8.6, 8.8, 8.11, 9.1-9.4, 9.7, 10.1-10.2, 10.6
DM4 Algoritmer PDF Lipschutz & Lipson kap 3.8-3.9, 8.12-8.13, 9.8, 10.5

Föreläsningar från tidigare kursomgångar


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2013-12-17