Python

Labbkompendie

Pythonövningarna hittar ni i övningskompendiet som finns på följande sida: http://www.ida.liu.se/~729G04/labbar/labbkompendium/

Kompendiet kommer att fyllas på med resterande labbar under kursens gång.

Innan ni börjar att labba så måste ni lägga till python3 till ert konto. Gör detta genom att skriva följande två rader vid promten. Ni kommer bara behöva skriva in dem en gång.

module add prog/python/3.2.2
module initadd prog/python/3.2.2

Labb 1

Labb 1 består av övningarna i kapitel 1 i övningskompendiet (1.x).

Förkunskapskrav

Innan ni börjar med labb 1 bör ni ha gjort STONE-momentet.

För att lära er om IDLE som ni kommer att använda för att genomföra labbarna bör ni läsa följande sida: En lättjefull dag med IDLE (som även finns på engelska om man skulle föredra det).

Kom igång

Kurskatalogerna på IDA ligger under /home precis som din hemkatalog.

 1. Kopiera labbskelettet till labb 1 från ~729G04/labbmaterial/labb1-labbskelett.py till lämplig plats i din hemkatalog. Döp gärna om den till något vettigt som t.ex. labb1-abcde01.py (om ditt login råkar vara abcde01 dvs.).
 2. Starta IDLE och öppna filen du kopierade. Du startar IDLE genom att skriva idle3 i ett skalfönster. För att inte låsa skalfönstret kan du skriva idle3 & (& tecknet säger att du vill starta programmet i bakgrunden).
 3. Lös uppgifterna tillhörande kapitel 1 i labbkompendiet.
 4. Lämna in labb 1 via e-post till din handledare.

Labb 2

Labb 2 består av övningarna i kapitel 2 i övningskompendiet (2.x).

Förkunskapskrav

Gå igenom materialet som tagits upp på föreläsningen om if-satser. Om if-satser står det också i Think Python 5.1–5.7

Kom igång

Kurskatalogerna på IDA ligger under /home precis som din hemkatalog. Din hemkatalog ligger alltså på /home/abcde123 och kurskatalogen ligger på /home/729G04

 1. Kopiera labbskelettet till labb 2 från ~729G04/labbmaterial/labb2-labbskelett.py till lämplig plats i din hemkatalog. Döp gärna om den till något vettigt som t.ex. labb2-abcde01.py (om ditt login råkar vara abcde01 dvs.).
 2. Starta IDLE och öppna filen du kopierade. Du startar IDLE genom att skriva idle3 i ett skalfönster. För att inte låsa skalfönstret kan du skriva idle3 & (& tecknet säger att du vill starta programmet i bakgrunden).
 3. Lös uppgifterna tillhörande kapitel 2 i labbkompendiet.
 4. Lämna in labb 2 via e-post till din handledare.

Labb 3

Labb 3 består av övningarna i kapitel 3 i övningskompendiet (3.x).

Förkunskapskrav

Gå igenom materialet som tagits upp på föreläsningen om loopar.

Kom igång

Kurskatalogerna på IDA ligger under /home precis som din hemkatalog. Din hemkatalog ligger alltså på /home/abcde123 och kurskatalogen ligger på /home/729G04

 1. Kopiera labbskelettet till labb 3 från ~729G04/labbmaterial/labb3-labbskelett.py till lämplig plats i din hemkatalog. Döp gärna om den till något vettigt som t.ex. labb3-abcde01.py (om ditt login råkar vara abcde01 dvs.).
 2. Starta IDLE och öppna filen du kopierade. Du startar IDLE genom att skriva idle3 i ett skalfönster. För att inte låsa skalfönstret kan du skriva idle3 & (& tecknet säger att du vill starta programmet i bakgrunden).
 3. Lös uppgifterna tillhörande kapitel 3 i labbkompendiet.
 4. Lämna in labb 3 via e-post till din handledare, om du inte fått andra instruktioner från din labbhandledare.

Labb 4

Labb 4 består av övningarna i kapitel 4 i övningskompendiet (4.x).

Eftersom detta är den första par-labben, bör ni registrera er grupp i webreg.

Förkunskapskrav

Gå igenom materialet som tagits upp på föreläsningen om loopar (Python-fö 3) och om Turtle Graphics (Python-fö 4).

Kom igång

I denna labb är det viktigt att ni använder labbskelettet!

 1. Kopiera labbskelettet till labb 4 från ~729G04/labbmaterial/labb4-labbskelett.py till lämplig plats i din hemkatalog. Döp gärna om den till något vettigt som t.ex. labb4-A1.py (om du till hör grupp A 10 dvs. Du kan se i webbreg vilken grupp och nummer du har).
 2. Starta IDLE och öppna filen du kopierade. Du startar IDLE genom att skriva idle3 i ett skalfönster. För att inte låsa skalfönstret kan du skriva idle3 & (& tecknet säger att du vill starta programmet i bakgrunden).
 3. Lös uppgifterna tillhörande kapitel 4 i labbkompendiet. Koden ni skriver ska innehålla rimligt många kommentarer - kommentarer som förklarar hur ni tänkt och vad er kod gör. Skicka in koden via e-post till din labbhandledare.
 4. Lämna in labb 4 via e-post till er handledare, om ni inte fått andra instruktioner från er labbhandledare.

Labb 5

Labb 5 består av övningarna i kapitel 5 i övningskompendiet (5.x).

Förkunskapskrav

Gå igenom materialet som tagits upp på föreläsningen som algoritmer, samt PEP 8 och PEP 257.

Kom igång

Labb 5 har inget labbskelett, utan ni skriver allt från början. Döp filen enligt tidigare mall.

 1. Lös uppgifterna tillhörande kapitel 5 i labbkompendiet. Koden ni skriver ska innehålla rimligt många kommentarer - kommentarer som förklarar hur ni tänkt och vad er kod gör. Skicka in koden via e-post till din labbhandledare.
 2. Lämna in labb 5 via e-post till er handledare, om ni inte fått andra instruktioner från er labbhandledare.

Observera att från och med labb 5, så ska PEP 8 och PEP 257 tillämpas.

Labb 6

Se separat sida: http://www.ida.liu.se/~729G04/labbar/labb6.sv.shtml

Labb 7

Se separat sida: http://www.ida.liu.se/~729G04/labbar/labb7.sv.shtml

Labb 8

Se separat sida: http://www.ida.liu.se/~729G04/labbar/labb8.sv.shtml


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2012-08-09