Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Laborationer

Snabblänkar

Om labborationsdelen

Labbdelen i kursen består av både individuella övningar och övningar i par. Innan ni börjar med att programmera kommer ni att få utföra ett moment där ni bekantar er med labb-miljön på IDA.

Observera att du kommer att behöva jobba mer än den schemalagda labbtiden för att klara kursen. Efter kursens slut ges ingen handledning på laborationer.

STONE (Labb 0)

I STONE får du lära dig grundläggande kunskaper både datormiljön som tillhandahålls på IDA och hur man använder den, samt vilka IT-tjänster som finns vid LiU. För labbinstruktioner, se separat sida för STONE-labben.

Python (Labb 1-8)

Huvuddelen av labbmomentet i denna kurs består av praktiska programmeringsövningar i språket Python. Labbarna beskrivs i detalj på sidan Pythonlabbar. Labb 1-3 är individuella, medan labb 4-8 görs i grupper om två.

Redovisning

Inlämning av laborationer sker till respektive labbhandledare via e-post. Du ser vilken labbhandledare och vilket gruppnummer du har i Webreg. Skicka e-post till din handledare och bifoga kod samlad i en textfil och frisvarsfrågor samlade för sig i en annan fil (text, PDF, odf eller Word-dokument).

Rättningstillfällen

Labbar som kommit in till din labbhandledare, rättas en gång i veckan. Vid rättningstillfällen rättas då alltså labbar som inkommit fram till och med den dagen. Din labbhandledare kan dock rätta labbar löpande om det passar henom bättre, men labbar inkomna innan ett rättningstillfälle ska rättas senast dagen efter rättningstillfället.

 
Tillf. Datum
1 2014-10-10
2 2014-10-17
3 2014-10-24
4 2014-10-31
5 2014-11-07
6 2014-11-14
7 2014-11-21
8 2014-11-28
9 2014-12-05
10 2014-12-12
11 2014-12-19

Inlämning via e-post

Inlämning av labbar 1-8 skickas in till din handledare. Du ser vem som är din handledare i webreg. Det som skickas in i vanliga fall är kod + svar på diskussionsuppgifter om inte särskilda instruktioner gäller för övningen/labben. Samla all kod i en fil och alla diskussionsfrågor i en annan fil. Väldigt korta svar till diskussionsfrågor kan skickas med som kommentarer i kod-filen.

E-postmeddelandets ämnesrad ska skrivas enligt följande: <kurskod> <labb> <studenters liu-id>. T.ex. 729G04 labb 1. abcde01 eller 729G04 labb 8. abcde01 och abcde02. Gäller det en komplettering, skriv även komplettering i ämnesraden, t.ex. 729G04 Komplettering av labb 8. Grupp 5, abcde01 och abcde02. Anledningen är att det blir lättare för handledarna att identifiera e-post som innehåller inlämnade labbar.

STONE-momentet i labbortationsdelen bör vara avklarat innan du påbörjar programmeringsdelen.

Komplettering

Komplettering ges när den inlämnade labben inte är godkänd, dvs när den innehåller fel. Efter att felen rättats lämnas labben in på nytt via e-post.


Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2014-08-18