729G04 Programmering och diskret matematik

Kurslitteratur

Litteraturlista

Det är relativt fritt att välja litteratur under till kursen. Kursen är inte beroende på något sätt av någon av någon bok. Läsanvisningar kommer dock att ges för Downey (Python), samt för Lipschutz & Lipson (Diskret matematik). Ni är dock välkomna att använda andra böcker.

Denna litteraturlista kan ni använda för att hitta tips på annan litteratur. Bland annat finns det en hel del böcker om diskret matematik som finns tillgängliga som e-böcker via biblioteket.

Böckerna som läsanvisningarna kommer att gälla

  • Miller & Ranum. 2013. How to Think Like a Computer Scientist - Learning with Python: Interactive Edition (Using Python 3.x). URL: http://interactivepython.org/runestone/static/729G04-HT2013/index.html. Instruktioner om hur du registrerar dig till boken hittar du här.
  • S. Lipschutz och M. Lipson. 2007. Schaum's outline of Discrete Mathematics, Third Edition. McGraw-Hill. ISBN: 978-0-07-161586-0.

Andra böcker om Python

Andra böcker om diskret matematik

  • Vatsa, B.S. Vatsa, Suchi. 2009. Discrete Mathematics. Finns på ebrary som du når via bibliotekets e-boksida.
  • Koshy, Thomas. 2003. Discrete Mathematics with Applications. Finns på ebrary som du når via bibliotekets e-boksida.
  • Acharjya, D.P. Sreekumar. 2009. Fundamental Approach to Discrete Mathematics. Finns på ebrary som du når via bibliotekets e-boksida.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2013-09-23