Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Examination

Diskret matematik

Delen med diskret matematik examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (UPG1) 1,5 hp.

2014-09-22: Hemuppgiften har släppts.

 • Uppgiften lämnas ut måndag 22 september 2014 och ska lämnas in fredag 26 september 2014.
 • Icke godkänd inlämningsuppgift kan kompletteras. Kompletteringsuppgifter till hemuppgiften delas ut 20 27 oktober 2014 och ska lämnas in fredag 24 31 oktober 2014.
 • Inga fler kompletteringstillfällen ges för hemuppgiften förrän i augusti 2015.

Ett urval av tidigare hemuppgifter hittar du på hemuppgiftssidan.

Programmering

Programmeringsmomentet examineras genom laborationer 1,5 hp och en datortentamen 3hp.

Tenta

Datortenta görs i SU-PUL. Ett urval av tidigare programmeringstentor hittar du på tentasidan.

Tentan går 14-18, 15 december 2014. Omtentan går 14-18, 30 januari 2015. En omtenta hålls också i augusti 2015.

Information om inloggning till tentasystemet hittar du här: Tentainloggning SU-PUL

Laborationer

Laborationerna görs löpande under kursen.

 • Deadline för förstagångsinlämningar är 12 januari 2015.
 • Deadline för kompletteringsinlämningar är 26 januari 2015

Förstagångsinlämningar eller kompletteringar som lämnas in efter respektive deadline rättas inte förrän uppsamlingstillfället i augusti. Två inlämningstillfällen för uppsamling finns i augusti

 • Uppsamlingsinlämning 1 (både nytt och kompletteringar): måndag, vecka 32 2015 (3 augusti)
 • Uppsamlingsinlämning 2 (endast kompletteringar): fredag vecka 33 2015 (14 autusti)

För kursomgången HT 2013 gäller följande

 • Uppsamlingsinlämning 1 (både nytt och kompletteringar): 18 augusti 2014
 • Uppsamlingsinlämning 2 (endast kompletteringar): 1 september

Betyg på delmoment

 • tentamen för diskret matematik ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • laborationerna i programmering ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • datortentamen i programmering ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Betyg på kursen

 • För betyget Godkänd på kursen krävs att alla tre examinationsmoment har betyget Godkänd.
 • För betyget Väl godkänd krävs att datortentan har betyget Väl Godkänd och övriga moment har betyget Godkänd.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2014-12-08