Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Examination

Diskret matematik

Delen med diskret matematik examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (UPG1) 1,5 hp.

  • Uppgiften lämnas ut måndag 21 september 2015 och ska lämnas in fredag 25 september 2015.
  • Icke godkänd inlämningsuppgift kan kompletteras. Kompletteringsuppgifter till hemuppgiften delas ut 19 oktober 2015 och ska lämnas in fredag 23 oktober 2015.
  • Inga fler kompletteringstillfällen ges för hemuppgiften förrän i augusti 2016.

Ett urval av tidigare hemuppgifter hittar du på hemuppgiftssidan.

För tidigare studenter, ej HT15): Kompletteringshemuppgift 2015-08-20 -- 2015-08-27 är nu släppt. Ladda ner den på hemuppgiftssidan.

Programmering

Programmeringsmomentet examineras genom laborationer 1,5 hp och en datortentamen 3hp.

Tenta

Datortenta görs i SU-PUL. Ett urval av tidigare programmeringstentor hittar du på tentasidan.

Tentan går 14-18, 17 december 2015. Omtentan går 14-18, 18 januari 2016. En omtenta hålls också i augusti 2016.

Information om inloggning till tentasystemet hittar du här: Tentainloggning SU-PUL

Laborationer

Laborationerna görs löpande under kursen.

  • Deadline för förstagångsinlämningar är 11 januari 2016.
  • Deadline för kompletteringsinlämningar är 25 januari 2016

Förstagångsinlämningar eller kompletteringar som lämnas in efter respektive deadline rättas inte förrän uppsamlingstillfället i augusti. Två inlämningstillfällen för uppsamling finns i augusti

Betyg på delmoment

  • tentamen för diskret matematik ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
  • laborationerna i programmering ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
  • datortentamen i programmering ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Betyg på kursen

  • För betyget Godkänd på kursen krävs att alla tre examinationsmoment har betyget Godkänd.
  • För betyget Väl godkänd krävs att datortentan har betyget Väl Godkänd och övriga moment har betyget Godkänd.

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2015-08-28