729G04 Programmering och diskret matematik

Examination


Programmering

Programmeringsmomentet examineras genom laborationer 1,5 hp och en datortentamen 3hp. Datortenta görs i SU-pul med IDLE. Ett urval av tidigare programmeringstentor hittar du på tentasidan.

Tentan går 14-18, 7 januari 2014. Omtentan går 14-18, 14 februari 2014. En omtenta hålls också i augusti 2014.

Laborationerna görs löpande under kursen.

  • Deadline för förstagångsinlämningar är 14 januari 2014.
  • Deadline för kompletteringsinlämningar är 31 januari 2014

Förstagångsinlämningar eller kompletteringar som lämnas in efter respektive deadline rättas inte förrän uppsamlingstillfället i augusti. Två inlämningstillfällen för uppsamling finns i augusti

  • Uppsamlingsinlämning 1 (både nytt och kompletteringar): 18 augusti 2014
  • Uppsamlingsinlämning 2 (endast kompletteringar): 1 september

Diskret matematik

Delen med diskret matematik examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (UPG1) 1,5 hp. Ett urval av tidigare hemuppgifter hittar du på hemuppgiftssidan.

Årets hemuppgift

Betyg på delmoment

  • tentamen för diskret matematik ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
  • laborationerna i programmering ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
  • datortentamen i programmering ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Betyg på kursen

  • För betyget Godkänd på kursen krävs att alla tre examinationsmoment har betyget Godkänd.
  • För betyget Väl godkänd krävs att datortentan har betyget Väl Godkänd och övriga moment har betyget Godkänd.

Sidansvarig: Jody Foo
Senast uppdaterad: 2013-12-10