Göm menyn

729G04 Programmering och diskret matematik

Examination

Övergångsregler för 729G04 efter HT15

Se Övergångsregler för 729G04

Diskret matematik

Delen med diskret matematik examineras genom en skriftlig inlämningsuppgift (UPG1) 1,5 hp. Ett urval av tidigare hemuppgifter hittar du på hemuppgiftssidan.

 • Uppgiften lämnas ut måndag 21 september 2015 och ska lämnas in fredag 25 september 2015.
 • Icke godkänd inlämningsuppgift kan kompletteras. Kompletteringsuppgifter till hemuppgiften delas ut 19 oktober 2015 och ska lämnas in fredag 23 oktober 2015.
 • Inga fler kompletteringstillfällen ges för hemuppgiften förrän i augusti 2016.
Uppdatering: Näst sista hemuppgiftstillfälle är v. 35. Hemuppgiften släpps 31 augusti och ska lämnas in 7 september.

Programmering

Programmeringsmomentet examineras genom laborationer 1,5 hp och en datortentamen 3hp. Information om inloggning till tentasystemet hittar du här: Tentainloggning SU-PUL. Datortenta görs i SU-PUL. Ett urval av tidigare programmeringstentor hittar du på tentasidan.

Tenta

Uppdatering 2015-11-25: Korrigering av felaktigt datum för omtentan.

 • Tentan går kl. 14.00-18.00, 17 december 2015
 • Omtentan går kl. 14.00-18.00, 18 januari 5 februari 2016.
 • En uppsamlingsomtenta går kl. 14.00-18.00, 11 augusti 2016

Laborationer

Laborationerna görs löpande under kursen.

 • Deadline för förstagångsinlämningar är 11 januari 2016.
 • Deadline för kompletteringsinlämningar är 25 januari 2016

Förstagångsinlämningar eller kompletteringar som lämnas in efter respektive deadline rättas inte förrän uppsamlingstillfället i augusti. Två inlämningstillfällen för uppsamling finns i augusti

Betyg på delmoment

 • tentamen för diskret matematik ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • laborationerna i programmering ges endast betygen Underkänd och Godkänd.
 • datortentamen i programmering ges betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd.

Betyg på kursen

 • För betyget Godkänd på kursen krävs att alla tre examinationsmoment har betyget Godkänd.
 • För betyget Väl godkänd krävs att datortentan har betyget Väl Godkänd och övriga moment har betyget Godkänd.

Sidansvarig: Evelina Rennes
Senast uppdaterad: 2016-08-08