Göm menyn

729A97 Språkteknologiska system

vt1 2016


Välkommen till kursen 729A97 Språkteknologiska system!

Denna kurs kommer att utveckla din förmåga att självständigt analysera och lösa problem inom området språkteknologi (natural language processing). Du kommer att utföra ett större projektarbete som innebär specifikation, implementering och rapportering av en större språkteknologisk komponent utifrån i litteraturen beskrivna metoder och algoritmer. Fokus ligger på metoder som bygger på automatisk inlärning från text. Du kommer även att lära dig bedöma vilka kriterier och mått som är tillämpliga för utvärdering av olika språkteknologiska komponenter och system och hur du självständigt genomför en utvärdering.

Senaste nytt...


2016‑01‑26  Välkommen!
 

Välkommen till kursomgången 2016. Kurshemsidorna är nu uppdaterade. Vi kör igång kursen på tisdag, 26 januari, kl 15.15 i Allen Newell. KartaSidansvarig: Marco Kuhlmann
Senast uppdaterad: 2016-01-26