Göm menyn

729A70 Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II

2013/14


Senaste nytt...


18/9  Uppdaterade kurshemsidor
 

Kursshemsidorna är nu uppdaterade så att informationen om examinationskrav, tutormöten m.m. som presenterades på intorduktionsmötet den 3 september nu finns på hemsidorna också.


18/9  Ändrad uppläggning och ändrade examinationsregler
 

Som redovisades på introduktionsmötet den 3 september är kursens uppläggning och examinationsrelger ändrade. Ändringarna innebär att tutormötena nu ingår i kursen som obligatoriska moment, att tutormötena har delvis annan uppläggning, samt vissa smärre förtydliganden och preciseringar vad gäller hur redovisningen av seminariedeltagandet skall göras.

Ändringarna beror på kommentarer vi fått från de studenter som gick första året, och som vi fått in via kursvärderingar och på andra sätt.


21/2  Förtydligade krav på vad som räknas som kognitionsvetenskapligt seminarium, föreläsning etc.
 

Informationen om vad som krävs för att ett seminarium, föreläsning eller liknande skall godkännas har förtydligats i kursinformationen genom följande tillägg.

För att räknas som kognitionsvetenskapligt skall talarens ämne antingen höra hemma inom traditionell kognitionsforskning, eller använda kognitionsvetenskaplig teori inom områden som traditionellt räknas som kognitionsvetenskap. Det räcker däremot inte med att man som åhörare kan dra kognitionsvetenskapliga slutsatser eller själv kunna applicera kognitionsvetenskapliga teorier på det framförda innehållet.


23/8  Ändrade examinationskrav från och med höstterminen 2013
 

Examinationskraven för G och VG är ändrade från och med denna termin. Mer information på sidan Examination.


23/8  Introduktion till kursen på terminens första tutormöte
 

Seminariekursen kommer att introduceras på terminens första tutormöten. Det är förstås möjligt att redan nu börja gå på seminarier, disputationer och liknande och ta med dessa i redovisningen.Sidansvarig: Nils Dahlbäck
Senast uppdaterad: 2010-05-27