Göm menyn

725G17 Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation

VT2014


Reflektioner

Reflektionerna är uppgifter som går ut på att diskutera olika webbpubliceringsrelaterade ämnen. Första reflektionsuppgiften kommer att publiceras ett par veckor in på kursen.

Inlämningsdatum

Kursen har inget schema som är lika för alla, däremot ett antal inlämningstillfällen, som är spridda över hela terminen. Kursforumet är öppet hela terminen. För att hinna med kursen på en termin bör man vara klar med kursens första del, labborationer och reflektioner, i månadsskiftet mars/april för VT och oktober/noveber för HT. Att tänka på:

  • Du arbetar i din egen takt. Du kan skicka in en eller flera redovisningar till varje inlämningstillfälle.
  • När du redovisar skickar du e-post till din handledare med URL till ditt redovisningsinlägg. Ange vilken uppgift det handlar om i ämnesraden. Du får inte någon bekräftelse på mottagen redovisning innan den rättas.
  • Om du skickar flera redovisningar på samma gång, skicka ett separat mail för varje redovisning.
  • Redovisningar rättas normalt de närmaste tre arbetsdagarna efter ett inlämningstillfälle.
  • Sent inkomna inlämningar riskerar att bli rättade först vid nästa rättningstillfälle, vanligtvis 1 vecka senare.
Inlämningstillfällen

Onsdagar, kl 8.00.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-01-19