Göm menyn

725G17 Webbpublicering: Teknik, design, kommunikation

VT2014


Laborationer

Laborationerna är moment som syftar till att ge dig en introduktion till olika webbpubliceringsmetoder. Laborationerna är problembaserade och en stor del går ut på att du själv provar dig fram. Till alla labborationer kommer grundläggande information att finnas. Du kommer också kunna ställa frågor och få handledning på kursforumet.

Syftet med laborationerna är också att ge dig kunskap i hur man rent praktist går tillväga för att starta en webbpublikation. Här lär du dig alltså det du behöver kunna om webbteknik. Du får också börja kommunicera med din blogg, och du får lära dig hur du rent praktiskt gör för att ändra i bloggens design.

Laborationer

Fler publiceras under kursens gång.

Om redovisning

Inlämningsdatum

Kursen har inget schema som är lika för alla, däremot ett antal inlämningstillfällen, som är spridda över hela terminen. Kursforumet är också öppet hela terminen. För att hinna med kursen på en termin bör man vara klar med kursens första del, labborationer och reflektioner, i månadsskiftet mars/april för VT och oktober/noveber för HT. Att tänka på:

  • Du arbetar i din egen takt. Du kan skicka in en eller flera redovisningar till varje inlämningstillfälle.
  • När du redovisar skickar du e-post till din handledare. Ange vilken uppgift det handlar om i ämnesraden. Du får inte någon bekräftelse på mottagen redovisning innan den rättas.
  • Om du skickar flera redovisningar på samma gång, skicka ett separat mail för varje redovisning.
  • Redovisningar rättas normalt de närmaste tre arbetsdagarna efter ett inlämningstillfälle.
  • Sent inkomna inlämningar riskerar att bli rättade först vid nästa rättningstillfälle.
Inlämningstillfällen VT14

Onsdagar, kl 8.00.


Sidansvarig: Jakob Bandelin
Senast uppdaterad: 2014-03-14