Hantering av USB-minne i datasalarna med Unix

Anslut USB-minnet till någon av USB-ingångarna på arbetsstationen (det finns vanligtvis en USB-kabel för att underlätta detta).

Kommandon: