Förutom IDAs egna regler gäller även Linköpings universitets regler för studenters användning av dator- nät- och systemresurser samt SUNETs regler för användning av SUNET och SUNETs etiska regler (se Linköpings universitets regelsamling, Regler för IT-användning vid LiU samt SUNETs Regler för anslutning och användning av SUNET).

Här har du IDAs regler och anvisningar: