IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sun, 22 Apr 2018 20:15:31

Röstlinger, A. (1996). Slutrapport avseende RASTER-projektet - utvärdering och förändring av datorstödda kommunala verksamheter. Technical Report LiTH-IDA-R-96-18, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: RASTER-projektet är ett forskningsprojekt som bedrivits av forskningsgruppen VITS vid Linköpings universitet. Projektet har bedrivits med ekonomiskt stöd av Svenska Kommunförbundet. Forskningsprojektet fokuserar på utvärdering av datorstödda kommunala verksamheter. Inom RASTER-projektet har vi utvecklat metodkomponenter för verksamhets- inriktad utvärdering av datasystem. Metoden innebär att datasystem och verksamhet utvärderas på ett integrerat sätt. Metodkomponenterna har utprovats genom ett antal fallstudier i kommuner. De olika fallstudierna har bedrivits på aktionsforskningsbasis som ett samarbete mellan VITS och respektive kommunal organisation. För att ge involverade aktörer stöd för att genomföra utvärderingar med hjälp av metoden har vi också utvecklat ett datorbaserat metodverktyg. Projektet har bedrivits med 1-åriga anslag under perioden 92/93-94/95 samt med en förstudie under 91/92.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>