IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Mar 2018 14:06:24

Annie Röstlinger, G. G. (1996). Generisk flexibilitet - på väg mot en komponentbaserad metodsyn. Technical Report LiTH-IDA-R-96-15, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Det existerar i dag många olika metoder som kan användas som stöd för utredningar avseende systemutveckling/verksamhetsutveckling. Dessa metoder representerar samlad kunskap om utvecklingsprocesser men metoderna används inte alltid i enlighet med metodkonstruktörernas intentioner. Metoder kan betraktas och brukas som statiska helheter, som oberoende fragment eller som mer dynamiska och komponentbaserade. Enligt våra erfarenheter från metodut-veckling och metodtillämpning avseende metoder inom SIMM-metodfamilj, finns det en stor potential i att beskriva och hantera metoder på ett mer flexibelt och komponentorienterat sätt. Metoder kan då mer effektivt utvecklas och anpassas för att ge stöd i olika utrednings-situationer och nya utredningssammanhang, vilket bör öka möjligheterna till bättre utredningar och förbättrade verksamheter.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>