IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 24 Jan 2018 00:36:26

Goldkuhl, G. (1996). Verksamhetsmodellering - några metodkomponenter inom SIMMetoden. Technical Report LiTH-IDA-R-96-09, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Verksamhetsmodellering är aktuellt att göra vid olika typer av utrednings-utvecklings- och utvärderingssituationer avseende verksamheter. Att göra grafiska verksamhetsmodeller har visat sig vara ett kraftfullt sätt att reda ut, strukturera och beskriva komplexa verksamheter på. Denna rapport beskriver olika grafiska modelleringstekniker inom SIMMetoden: *   handlingsgrafer *   funktionsgrafer *   processgrafer *   interaktionsgrafer I denna rapport ges en bakgrund till användning av verksamhetsmodellering; olika motiv och tillämpningssituationer diskuteras. Olika modelleringsstrategier (arbetsprinciper) för verksamhetsmodellering gås igenom, såsom *   kompositionellt ("top down"), *   kontextuellt("bottom all"), *   induktivt ("bottom up") arbetssätt. Avslutningsvis diskuteras hur dessa modelleringsstrategier kan kombineras på ett konstruktivt och situationsanpassat sätt vid användning av olika metodkomponenter inom SIMMetoden.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>