IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 24 Jan 2018 00:50:36

Goldkuhl, G. (1996). Från IRM och VBS till PAKS: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering. Technical Report LiTH-IDA-R-96-08, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Det finns olika strategier för att strukturera organisationers datorbaserade informationssystem; dvs strategier för att skapa sk informationssystemarkitekturer. Två kända strategier är IRM (Information Resource Management) och VBS(VerksamhetsBaserad Systemstrukturering). IRM innebär att man strukturerar organisationens informationssystem runt några centrala integrerade databaser. VBS innebär att man skapa ett antal lokala informationssystem tydligt kopplade till verksamhetsfunktioner. Dessa system är autonoma men med en definierad meddelandesamverkan sins emellan. I tidigare forskningsprojekt har IRM och VBS studerats både teoretiskt och empiriskt. På basis av erfarenheter från dessa tidigare studier har en analys företagits av dessa strategiers fördelar och nackdelar. Denna analys har lett fram till en formulering av en tentativ alternativ arkitekturstrategi. I rapporten presenteras denna arkitekturstrategi: Process-, aktivitets- och komponentbaserad systemstrukturering (PAKS). Denna strategi bygger på tre teoretiska hörnpelare *   processer (affärsprocesstänkande) *   aktiviteter (kommunikativt handlande) *   komponenter ("cooperative business objects") PAKS-strategin skisseras och jämförs översiktligt med IRM och VBS.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>