IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 24 Jan 2018 00:38:37

Axelsson, K. (1996). På ny kurs med sjökarteavdelningen - en fallstudie från STRIKE-projektet. Technical Report LiTH-IDA-R-96-07, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Denna rapport beskriver ett aktionsforskningsprojekt som bedrivits i samarbete mellan VITS-gruppen och Sjökarteavdelningen på Sjöfartsverket. Arbetet har skett inom ramen för STRIKE-projektet (Strukturering av informationssystem och verksamheter - utvärdering och förändring). I rapporten beskrivs den verksamhetsförnyelse som skett på Sjökarteavdelningen. Detta är ett stort förändringsarbete som VITS-gruppen delvis deltagit i, men som även bedrivits utanför STRIKE-projektets ramar. Under samarbetet har verksamhetsanalys enligt SIMMetoden använts i prototypsyfte för att designa en ny verksamhetsstruktur, vilket har givit mycket goda resultat. Rapporten beskriver tillvägagångssättet och innehåller även erfarenheter kring detta. Vidare görs en jämförelse mellan detta förändringsarbete och det synsätt på förändringar som finns i BPR-ansatsen (Business Process Redesign), som visar på ett antal likheter och avvikelser mellan de olika angreppssätten. I verksamhetsförnyelsen ingår även att skapa en passande informationssystemstruktur för organisationen. Som ett led i detta arbete presenteras slutligen id{\'e}er kring hur en metodkomponent för systemstrukturering skulle kunna vara utformad.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>