IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Mar 2018 23:47:07

Goldkuhl, G. (1996). Metodarkitektur för metodanalys. Technical Report LiTH-IDA-R-96-06, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Metodanalys innebär studium av metoder. För att utföra metodanalys behövs en metametod. Metodanalys (MA) enligt SIMM är en sådan metametod som tidigare presenterats och tillämpats. En viktig del av metodanalys är sk metodmodellering, dvs strukturerad beskrivning och analys av metoder. Denna rapport innehåller vidareutveckling av denna metametod (MA/SIMM). Rapporten innehåller beskrivning av ett antal metodanalys-situationer: * metoddokumentering * metoddiagnos * metodutveckling * metodkombinering * metodimplementering i verktyg För dessa situationer presenteras sedan metodarkitekturer med förslag till arbetsmoment. Detta innebär att metodanalys/SIMM kan ses som * ett antal sammansatta metoder för specifika utredningssammanhang * ett antal generiska metodkomponenter att användas i olika sammanhang


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>