IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 21 Mar 2018 19:44:47

Röstlinger, A. (1995). Verksamhetsanalys för förändringar med kvalitet. Technical Report LiTH-IDA-R-95-42, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Förändringar innebär i många fall investerar i IT-lösningar. Nya och förändrade IT-lösningar resulterar inte alltid i det verksamhetsstöd som man hade planerat. Genom att ställa en diagnos på verksamheten kan vi skapa beredskap inför förändringar. Att utföra en Verksamhetsanalys enligt SIMMetoden innebär ett sätt att skaffa sig diagnoskunskaper om verksamheten inför en eventuell förändring. Rapporten vill visa på behovet att arbeta med metoder vid förändring av verksamheter samt visa på möjligheter att använda Verksamhetsanalys och Handlingsgrafer som ett redskap vid diagnostisering av verksamheter i syfte att uppnå goda förändringar och kvalitet i kommunala verksamheter.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>