IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sun, 22 Apr 2018 20:10:07

Goldkuhl, G. (1995). Processtänkande vid verksamhetsutveckling. Technical Report LiTH-IDA-R-95-41, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: I samband med utveckling av verksamheter och organisationer tillämpas nu ofta ett sk processtänkande. Detta är aktuellt inom Business Process Reengineering (BPR) med inriktning på radikal verksamhetsförnyelse och inom Total Quality Management (TQM) som är mer inriktat på kontinuerliga förbättringar. Även inom andra aktuella förändringskoncept tillämpas ett processtänkande, som innebär en horisontell syn på verksamheten och dess aktiviteter tillsammans med en tydlig kundfokusering. Rapporten studerar ett antal definitioner av processbegreppet; gjorda av författare som Hammer & Champy, Willoch, Steneskog, Davenport och Harrington. En kritisk analys av dessa definitioner görs med identifiering av likheter och skillnader. På basis av denna analys presenteras alternativa definitioner av begreppen operativ verksamhetsprocess och affärsprocess. Dessa definitioner baseras på en kommunikations- och handlingssyn på affärsprocesser. En affärsgenerisk modell presenteras tillsammans med en analys av olika aktörsrelationer och ekonomiska styrformer i samband med affärsprocesser. Inspiration för detta kommer från talaktsteori och transaktionskostnadsteori.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>