IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Feb 2018 21:05:17

Johansson, O. (1995). Utvecklingsmiljö för Produktmodelleringssystem. Technical Report LiTH-IDA-R-95-40, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Komplexiteten i högteknologiska produkter som kraftverk, flygplan, etc. ökar ständigt. Produktutvecklingstiderna måste minskas samtidigt som design och kvalitet ska förbättras på ett kostnadseffektivt sätt. Ett produktmodelleringssystem (PMS) är en datorintegrerad konstruktionsmiljö för en specifik klass av avancerade produkter. Det finns en stor potential att förbättra produktutvecklingsprocessen med hjälp av modern informationsteknologi. Det krävs dock en långsiktig och genomtänkt satsning för att utveckla ett PMS som är flexibelt nog att snabbt kunna anpassas till nya produktkrav. Systemet måste även kunna porteras till nya generationer av datateknik under det antal decennier som utgör produktens livscykel. Artikeln beskriver ett antal aspekter på mjuvaruutvecklingsmiljön man bör ta i beaktande för att lyckas med en långsiktig satsning på ett PMS. Utvecklingsmiljöns arkitektur och en iterativ utvecklingsmetod beskrivs som borgar för att produktmodelleringssystemet tidigt kan tas i drift och utvecklas mot en funktionalitet som prioriteras av företagsledning och användare. Utvecklingstrender och standarder för kommersiell basmjukvara som är lämplig att använda i ett PMS beskrivs. Artikeln baseras på erfarenheter från en framgångsrik utveckling av ett PMS kallat ProcessCAD. Det används för systemkonstruktion av turbin- och kraftverksanläggningar vid ABB STAL och ABB Carbon. Utvecklingsprojektet startade hösten 91. Efter 10 prototyper med stegvis ökande funktionalitet togs systemet i drift hösten 93. Under hösten 1995 är ett 50-tal anläggningar under konstruktion eller har konstruerats med hjälp av systemet. Leveranstiden för de vanligaste anläggningarna är ca 1 år.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>