IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sun, 22 Apr 2018 20:13:56

Nilsson, A. (1995). UTVECKLING AV METODER FÖR SYSTEMARBETE - ETT HISTORISKT PERSPEKTIV. Technical Report LiTH-IDA-R-95-13, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: I denna rapport försöker jag belysa hur metoder för systemarbete har utvecklats över tiden. Med systemarbete avses här både systemutveckling och systemförvaltning. Min genomgång av metoder har ett historiskt perspektiv och ett speciellt fokus på svenska förhållanden. Undersökningen är starkt personligt präglad men jag försöker strukturera upp analysen av metoder efter sex dimensioner: beståndsdelar i metoder, fokus på aspekter, livscykel-täckning, förspecificering i systemarbete, form av hjälpmedel och synsätt bakom metoder.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>