IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Wed, 21 Mar 2018 09:45:49

Goldkuhl, G. (1994). Välgrundad Metodutveckling. Presenterat på VITS. Technical Report LiTH-IDA-R-94-04, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Höstseminarium, September 28-29, 1993, Institutionen för Datavetenskap, Linköpings universitet. (bibtex),

Abstract: Rapporten behandlar frågeställningen hur man utvecklar goda metoder. Detta har stor relevans för området informationssystemutveckling, där olika typer av metoder utvecklas, studeras och brukas; men även inom många andra områden spelar metoder en stor roll. Rapporten behandlar metodbegreppet - metoders existens, innehåll, uppkomst och användning. Metodbegreppet relateras till andra kunskapsformer, som förklaringar, värden, kategorier, pespektiv och empiribeskrivningar. En utredning om vad som bör menas med välgrundad kunskap utförs. Detta leder fram till ett vidgat rationalitetsbegrepp: Argumentativ rationalitet. Olika processer att grunda metoder i reltion till andra kunskapsformer beskrivs. Välgrundad metodutveckling definieras som ett arbete där fokus växlas mellan metod, teori och empiri samt mellan design och prövning. Rapporten avslutas med en sammanfattande analys av metodstudier som vetenskaplig utveckling.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>