IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Sun, 18 Feb 2018 09:36:04

Röstlinger, A. and Pettersson, K. (1993). Utvärdering och Förändring av Datorstödda Kommunala Verksamheter. Technical Report LiTH-IDA-R-93-43, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Datorstöd får en allt viktigare betydelse för olika kommunala verksamheter. Att utveckla datasystem innebär i dagens läge ofta vidareutveckling och förändring snarare än helt nyutveckling. Förändring av datsystem kräver kunskaper om datasystem och övrig verksamhet. Hur sker utveckling och förändring av datorstödda kommunala verksamheter i dag? Finns det behov av kunskapsutveckling och metoder, för att man vid utveckling och förändring på ett bra sätt skall tillvarata potentialen i existerande datasystem och dess användning i verksamheten?


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>