IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Feb 2018 05:34:01

Poignant, L. (1993). Uppskattning av antalet arbetsplatser i Stockholmsområdet som kan avskiljas med hjälp av informationsteknologi. Technical Report LiTH-IDA-R-93-36, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Rapporten är en beskrivning av faktorer som påverkar lokalisering av organisationer samt en uppskattning av hur många arbetsplatser som skulle kunna avskiljas i Stockholmsområdet med hjälp av informationsteknologi. För företag kan alternativa lokaliseringar innebära kostnadsbesparingar, då orter utanför Stockholmsområdet har lägre personalomsättning och lägre hyreskostnader. Den nödvändiga kommunikationen inom företag och mellan företag och marknad underlättas av informationsteknologi, vilken således möjliggör alternativa lokaliseringar av arbetsplatser inom vissa branscher. Studien har genomförts med hjälp av intervjuer av arbetsgivare inom olika branscher i Stockholm. Resultatet visar att decentralisering inom företag motverkar möjligheten för företag att avskilja t.ex. administrativa eller stödjande verksamheter. Totalt uppskattas att mellan 10.000 och 39.000 arbetsplatser kan avskiljas i Stockholmsområdet, vilket motsvarar 2-8 anställda på arbetsställen med fler än 50 anställda.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>