IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 19 Jan 2018 10:54:09

Bennet, T., Helander, B., Ollinen, J., and Villegas, J. (1993). Business Modelling. Technical Report LiTH-IDA-R-93-24, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Idag finns det en allmän uppfattning om informationssystem som ett konkurrensvapen och strategisk resurs i större företag. Strategisk planering av informationssystem kräver att flera olika utvecklingsprocesser, bl a strategiutveckling, verksamhetsutveckling och systemutveckling ska samverka med varandra för att dessa strategiska system ska stödja affärsstrategin.I doktorandkursen Business Modelling undersöktes hur de konkreta modeller och metoder som finns till hands för respektive utvecklingsområde samverkar med varandra. Syftet var att försöka hitta beröringspunkter mellan strategierna och modellerna och integrera metoder för affärsutveckling med metoder för systemutveckling. För detta har metamodellering använts för att kunna avbilda och jämföra affärs- och systemutvecklingmodellerna utifrån mål, begrepp och flöden.Vi har studerat Porters Värdekedja (Competitive Advantage) som ett exempel på en metod för strategiutveckling, RP (Redovisningsplan) som ett exempel på en modell för utveckling av den ekonomiska verksamheten och Mini-SIV som ett exempel på en systemutvecklingsmetod där informationssystem realiseras med standardsystem. Hur dessa områden samverkar i praktiken undersöktes i tre fallstudier.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>