IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 19 Jan 2018 10:55:11

Goldkuhl, G. (1993). Att Förändra Informationssystem-En Verksamhetsinriktad Grundsyn. Technical Report LiTH-IDA-R-93-06, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. Accepterad till Linköpings Informationssystem Seminarium 1992-LISS 92, Linköping 21 maj 1992. (bibtex),

Abstract: Datorbaserade informationssystem spelar en allt större roll i många olika organisationer. Utveckling av informationssystem innebär allt oftare vidareutveckling av befintliga system snarare än helt nyutveckling. Systemutveckling är alltså nu för tiden ofta systemförändring. Vad innebär detta skifte i karaktär på systemutvecklingsarbete? I rapporten undersöks begreppet systemförändring. Inledningsvis beskrivs ett verksamhetsinriktat synsätt på informationssystem och systemutveckling. Därefter identifieras jag olika fall av systemförändring. Rapporten innehåller en fördjupad diskussion kring systemförvaltning (som ett fall av systemförändring).


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>