IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 20 Apr 2018 19:53:27

Goldkuhl, G. and Röstlinger, A. (1992). Att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem. Acceptera till Konferens " Sundsvall 42" , Dataföreningen, Sundsvall, 15-17 oktober 1991. Technical Report LiTH-IDA-R-92-39, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Rapporten behandlar kvalitetssäkring under systemutveckling. En jämförelse görs med kvalitetssäkring i tillverkningsindustri. Rapporten argumenterar för betydelsen att bygga in kvalitet från början. Begreppet verksamhetskvalitet behandlas. Rapporten beskriver hur kontextuell verksamhetsanalys enligt SIM-metoden kan användas för att bygga in verksamhetskvalitet i informationssystem.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>