IDA Dept. of Computer and Information science, Linköping University

IDA Technical Reports: abstract

Generated: Fri, 23 Mar 2018 23:48:45

Dahlbäck, N. (1987). Kommunikation med datorer i naturligt språk - vad är det och vem behöver det?. Technical Report LiTH-IDA-R-87-15, Department of Computer and Information Science, Linköping University, Sweden. (bibtex),

Abstract: Sammanfattning I denna rapport beskrives först några av de argument som framförts för och emot dialoger med datorer i naturligt språk. Därefter diskuteras några grundläggande egenskaper i vår språkliga kommunikation, och några hittills otillräckligt beaktade konsekvenser av detta synsätt för forskningen om kommunikation med datorer i naturligt språk. Avslutningsvis berörs vilka användargrupper som kan komma att dra nytta av kommunikation mellan människa och dator i naturligt språk.


Goto (at Linköping University): CS Dept TR Overview
<webmaster@ida.liu.se>