Swe-Clarin LiU

CLARIN är ett europeiskt infrastrukturkonsortium (en s.k. ERIC) med syfte att tillhandahålla korpusdata och korpusverktyg för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Konsortiet finansieras av medlemsländerna. Sverige blev medlem i november 2014.

Swe-Clarin är den svenska delen av CLARIN med nio deltagande institutioner och finansiering från Vetenskapåsrådet. Projektet leds av Språkbanken vid Göteborgs universitet och ska pågå fram t.o.m. 2018. LiU:s CLARIN-centrum finns på IDA, avdelningen Human-Centered Systems.

Verksamheten vid LiU:s centrum är inriktad på följande aktiviteter:

  • Informationsspridning på LiU om CLARIN och infrastrukturens uppbyggnad och användningsområden via seminarier och andra möten.
  • Rådgivning och stöd till humanistiska och samhällsvetenskapliga forskare vid LiU som vill använda sig av korpusmetoder i sin forskning
  • Tillgängliggörande av befintliga och nya korpusar och andra resurser via Swe-ClarinS (framtida) portal. Dessa omfattar bland annat parallella data och trädbanker för engelska-svenska som byggts upp på IDA, och testdata för översättning, textsammanfattning och textförenkling.
  • Deltagande i Swe-Clarins arbete med harmonisering och standarder för uppmärkning av svenska korpusdata.
  • Certifiering av LiU:s centrum enligt CLARINs kriterier.
LiU personal och kontakt
  • Lars Ahrenberg, föreståndare, expert
  • Arne Jönsson, expert
  • Niklas Blomstrand, systemstöd

email: clarinkc at liu dot se

phone: 013 282422

Länkar

Swe-Clarin home

CLARIN home


Sidansvarig: Lars Ahrenberg
Senast uppdaterad: 2016-09-12