[an error occurred while processing this directive] NLPLAB > Exjobb
Hide menu

Thesis Work at CILTLab

At the Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology we do research in the following focus areas:

  • distributed cognition in everyday environments
  • pedagogical agents
  • translation technology
  • text summarization

Available Thesis Topics

Contacts: firstname.lastname@liu.se

Thesis proposals

Are you interested in doing your Bachelor or Master's thesis work at CILTLab?

Cognitive Science Seminars

Language Technology Seminar

  • TBA

Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2014-06-09


Manuell bedömning av översättningar baserat på automatisk chunkning

(Translation Evaluation by Chunks)

(English version to be added later)

 

Omfattning: 30hp eller 15hp
Lämplig utbildning: Kognitionsvetare eller datavetare med god programmeringskunskap och intresse för pedagogisk programvara. Genomgången kurs i språkteknologi är en fördel.

Syfte

Syftet med arbetet är att utveckla ett webbaserat system för manuell utvärdering av översättningar. Utvärderingen baseras på att översättningen delats in, först i meningar och sedan i mindre delar, s.k. chunkar. Varje mening kan således bestå av en eller flera chunkar.

Varje chunk ska sedan utvärderas utifrån en eller flera skalor. Kategorierna, eller punkterna, på en skala ska vara relativt få, men kan också innehålla underkategorier. Gränssnittet ska kunna visa alla möjliga kategorier och bedömaren ska bara välja högst en kategori per skala. Möjlighet att skriva kommentarer ska dock finnas.

Systemet ska därutöver innehålla ett stöd för att definiera taxonomier, att samla upp och jämföra bedömningar från olika bedömare, och beräkna olika statistiska mått utifrån resultaten.

Mer detaljer

Kontakt

Lars Ahrenberg

Thesis proposals

Are you interested in doing your Bachelor or Master's thesis work at CILTLab?

Cognitive Science Seminars

Language Technology Seminar


Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2014-06-09