[an error occurred while processing this directive] NLPLAB > Exjobb
Hide menu

Thesis Work at CILTLab

At the Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology we do research in the following focus areas:

  • distributed cognition in everyday environments
  • pedagogical agents
  • translation technology
  • text summarization

Available Thesis Topics

Contacts: firstname.lastname@liu.se


Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2012-09-26


Lärspel i historia för mellanstadiet

Omfattning: 30hp eller 15hp
Lämplig utbildning: Kognitionsvetare eller datavetare med inriktning på interaktionsdesign, systemutveckling och/eller empiriska utvärdering. Krav på förkunskaper varierar beroende på hur arbetet vinklas.

Bakgrund

Lärspel med lärandeagenter (eng. Teachable Agent, TA) har visat sig vara kraftfulla och motiverande datorbaserade pedagogiska verktyg. I sådana får elever lära sig ett material genom att lära ut det till en datorelev, en TA. De är också kraftfulla forskningsverktyg för att ta reda på mer om hur elever lär. Men de TA-lärspel som finns (t.ex. Bettys Brain, Billys Brain, Milo, J-Mole, BrickGame) är alla utvecklade för matematik eller naturvetenskap. Educational Technology Group (Lund & Linköpings universitet) utvecklar nu det första TA-lärspelet i historia, för 10-11-åringar kring temat ”Uppfinningar och upptäckter.

Lärspelet bygger på att:
(i) eleven först tar till sig ett så kallat lärinnehåll,
(ii) eleven jobbar med detta i en läraktivitet som t.ex. lösa ett korsord, para ihop bilder och texter till en presentation, ordna en tidslinje,
(iii) TA:n kommer in och genomför en ny men liknande läraktivitet tillsammans med eleven där de två samarbetar och agenten lär av eleven, och slutligen
(iv) TA:n får göra ett prov.

Det finns flera möjliga inriktningar på en uppsats/ett exjobb/ett projektarbete som ger stort utrymme för problemställningar och utmaningar med avseende på såväl kognitionsvetenskap, interaktionsdesign som på programmering. Huvudprojektet implementeras i HTML5-men det går även bra att implementera prototyper i andra utvecklingsmiljöer eller att jobba med LoFi- resp MidFi-prototyper.

Förslag på inriktningar

Utveckla en teknisk plattform för historiespelet

Arbetet innebär att utveckla och implementera en tekniska plattform för historielärspelet och Teachable Agents med HTML5 som utgångspunkt. Fokus ligger på att utforma plattformen så att flera olika läraktiviteter och testaktiviteter enkelt kan läggas till och att hitta en enkel men effektiv kunskapsrepresentation för agenten.

Designa och utvärdera läraktiviteter

Arbetet innebär att utforma ett övergripande koncept för lärspelet, samt olika aktiviteter i lärspelet. Dessa utvärderas sedan med mellanstadieelever. Den ”tekniska implementeringen” kan vara allt från LoFo/MidFi-prototyper (t.ex. pappersprototyper, Balsamiq Mockups) till HiFi-implemeteringar (t.ex. HTML5, Unity, Java).

Designa en "troublemaker" teachable agent

Hur påverkas lärandet om man interagerar med en TA som snällt lyssnar och frågar jämfört med en digital elev som argumenterar emot och utmanar (troublemaker)? I arbetet ingår att utveckla en TA i två varianter: (i) en som tar till sig och lär ganska “raktpå” och (ii) en som är betydligt mer ifrågasättande och kaxigare. Hur kan detta designas och utvärderas? Vilka effekter har det på den spelande elevens eget lärande? Det finns många sätt att arbeta med frågorna, mer eller mindre kopplat till TA-spelet för historia. Projektet kan arbeta med såväl LoFo/MidFi-prototyper (t.ex. pappersprototyper, Balsamiq Mockups) som HiFi-implemeteringar (t.ex. HTML5, Unity, Java).

Kontakta

För mer information kontakt annika.silvervarg (at) liu.se

Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2012-09-26