[an error occurred while processing this directive] NLPLAB > Exjobb
Hide menu

Thesis Work at CILTLab

At the Laboratory for Cognition, Interaction and Language Technology we do research in the following focus areas:

  • distributed cognition in everyday environments
  • pedagogical agents
  • translation technology
  • text summarization

Available Thesis Topics

Contacts: firstname.lastname@liu.se

Thesis proposals

Are you interested in doing your Bachelor or Master's thesis work at CILTLab?

Cognitive Science Seminars

Language Technology Seminar

  • TBA

Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2012-09-26


Chat med historiska personer

Omfattning: 30hp eller 15hp
Lämplig utbildning: Kognitionsvetare eller datavetare med inriktning på språkteknologi och eventuellt utvärdering/empiriska undersökningar.

Bakgrund

Inom ramen för ett lärspel i historia som ska användas av 10-11 åringar vill vi ge möjligheten att inhämta kunskap genom att chatta med historiska personer (Se "Lärspel i historia för mellanstadiet" för mer information om lärspelet). En chat med en agent finns sedan tidigare inom projektet och är implementerad i AIML, ett xml-baserat språk som används i stor utsträckning för chatbottar. De historiska chatbottarna skulle bygga på samma ramverk som den befintliga chatten.

Uppgift

Arbetet innebär att utveckla och utvärdera ett antal historiska chatbots, t ex Galileo Galilei, Gutenberg, Isac Newton, Copernicus, mfl. Implementationen sker med AIML, python/java och HTML5. Arbetet utgår ifrån ett befintligt ramverk men detta kan omdesignas eller utvidgas, alternativt kan det ingå att utveckla ett "authoring tool" baserat på ramverket, beroende på omfattning och inriktning på arbetet.

En utvärdering bör både täcka språkteknologiska aspekter men också hur mycket kunskap som inhämtas genom chatten. Beroende på omfång kan utvärderingen också innebära att jämföra kunskapsinhämtning via chat respektive inläsning av skriftligt material.

Kontakta

För mer information kontakt annika.silvervarg (at) liu.se

Thesis proposals

Are you interested in doing your Bachelor or Master's thesis work at CILTLab?

Cognitive Science Seminars

Language Technology Seminar


Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2012-09-26