Hide menu

Current NLPLab Projects in Language Technology

 

> SWE-CLARIN LiU. Ett centrum inom det svenska CLARIN-konsortiet med finansiering från Vetenskapsrådet. Projektledare: Magnus Merkel.

> Easy Reader: E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter (in Swedish only) Funded by Post- och Telestyrelsen and St Anna Research Institute. Project leader: Arne Jönsson.

> Linköping English-Swedish Parallel Corpus (LinES) Project leader: Lars Ahrenberg.


Page responsible: Arne Jönsson
Last updated: 2015-06-17