Hide menu

Final Thesis - IDA, Technical faculty

IDAs och Dataföreningens pris för bästa examensarbete / IDA's and Dataföreningen's Prize for Best Final Thesis

Priset delas sedan 1997 ut i samarbete med Dataföreningen, Östra KretsenThis page is only available in Swedish

Syfte

Prisets syfte är att ge stimulans till studenter, lärare och företag inblandade i examensarbeten och uppsatser att sträva efter högsta kvalitet samt att ge arbetena den uppmärksamhet de förtjänar.

Upplägg

IDAs pris för bästa examensarbete/uppsats bygger på ett samarbete mellan IDA och Dataföreningen, Östra Kretsen (DFÖ). Priset brukar delas ut vid ett arrangemang tillsammans med DFÖ under våren. För aktuell tid och plats, se respektive år nedan.

Tävlingen öppen för de studenter som under det gångna kalenderåret presterat ett examensarbete eller en uppsats vid IDA av hög kvalitet. Examinatorn ska vara anställd vid IDA och arbetet ska vara slurapporterat under det gällande kalenderåret (datum enligt LADOK).

Det är examinatorn av examensarbetet (eller uppsatsen) som anmäler arbetet till pristävlingen. Examinatorn lämnar ett rekommendationsbrev och ett exemplar av uppsatsen till årets promotor. Vem som är promotor varje år meddelas av IDAs examenarbeteskoordinator i kallelsen till prisnomineringar via e-post. Kontakta exjobbskoordinatorn för mer information, om du har frågor om priset.

Examensarbetena och uppsatserna granskas sedan enligt ett antal kriterier, som bland andra inkluderar:

  • vetenskaplighet
  • metodik
  • arbetets principiella uppläggning
  • förankring av valda lösningar i förundersökning, problemanalys, litteraturstudie o.s.v.
  • måluppfyllelse

Jury

Varje år utses en promotor för priset av IDAs examensarbeteskoordinator. För aktuell promotor, se listan nedan för aktuellt år.

Alla lärare som har examinerat ett examensarbete eller en uppsats under det gångna kalenderåret är valbara som promotor. Det är promotorns ansvar att välja det bästa examensarbetet/uppsatsen. Promotorn fastställer vilka kriterier som anses viktigast i bedömningen och motiverar sina val.

Sammanställning av pristagare sedan 1997 som har utfört examensarbete/uppsats vid IDA.

Mer information:
Page responsible: Johan Åberg
Last updated: 2015-09-17