Göm menyn

Profilkurser

Obligatoriska:

  • TDDD23 Design och programmering av datorspel (6,A)
  • TSBK03 Teknik för avancerade datorspel (6,A)
  • TDDC73/TDDD13 Interaktionsprogrammering (6,G2). (TDDD13 ersätter TDDC73)
  • TDDD57 Fysisk interaktion och spelprogrammering (6,A)

Valfria:

  • TDDC17 Artificiell intelligens (6,G2)
  • TDDD53 Avancerad interaktionsdesign (6,A)
  • TNCG15 Advanced Global Illumination and Rendering (6,A)
  • TBMI26 Neuronnät och lärande system (6,A)
  • TSBK07 Datorgrafik (6,A)
  • TNM079 Modellering och animering(6,A)
  • TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO (12,A)

Andra lämpliga kurser:

  • TDDD38 Avancerad programmering i C++ (6,A)
  • TDDD56 Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
  • TDDD27 Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
  • TDDD10 AI-programmering, 6 hp (A)
  • TDDD48 Automatisk planering, 6 hp (A)
  • TDDD17 Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
  • TDDD25 Distribuerade system, 6 hp (A)
  • TDDD26 Utveckling av interaktiva system, 6 hp (A)
  • TDDD53 Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
  • TDDD04 Programvarutestning, 6 hp (A)
  • TSBB08 Digital bildbehandling, grundkurs (A)
  • TSBB06 Multidimensionell signalanalys (A)
  • TSBB09 Bildsensorer (A)
  • TSBB15 Datorseende (A)
  • TSBK35 Kompression av ljud och bild (A)
  • TSBB14 Signal- och bildbehandling (G2)
  • TSBK02 Bild- och ljudkodning (A)

Profilkravet är minst 48 hp (minst 30 hp på avancerad nivå) utöver de obligatoriska kurserna.

Studenter kan i samråd med profilansvarig välja andra kurser än dessa, t.ex. från listan av andra lämpliga kurser.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 
Information

Presentation

Profilkurser


Sidansvarig: Erik Berglund
Senast uppdaterad: 2014-04-09