Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Profilkurser

Kurser hösttermin (termin 7 och 9)

Formella språk och automatateori 6 hp (G2)
Programmeringsteori 6 hp (A)
Kompilatorkonstruktion 6 hp (A)
Logikprogrammering 6 hp (A)
Databasteknik 6 hp (G2)
Multicore- och GPU-programmering 6 hp (A)
Artificiell intelligens 6 hp (G2)
AI-programmering 6 hp (A)
Designmönster 6 hp (A)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Konstruktion och analys av algoritmer 6 hp (A) (t.o.m. 2016)
Software Security 6 hp (A)
Datasäkerhet 6 hp (G2)
Nätverk: modeller, algoritmer och tillämpningar 6 hp (G2)

Kurser vårtermin (termin 8)

Data och programstrukturer 6 hp (G2)
Avancerad programmering i C++ 6 hp (A)
Komponenbaserad programvara 6 hp (A)
Programvarutestning 6 hp (A)
Konstruktion och analys av algoritmer 6&hp (A) (fr.o.m. 2017)
Algoritmisk problemlösning 6 hp (A)

Profilkraven:

För civ ing-examen/masterexamen, 300hp:
Profilkravet är minst 36 hp av dessa kurser och totalt minst 30 hp på avancerad nivå. För masterexamen uppfyller denna profil kraven för huvudområdena datateknik.

 

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-12-02