Göm menyn

Programmering och algoritmer, PAL

Profilansvarig:

Mikael Asplund
e-post: mikael.asplund@liu.se
telefon: 013-282668

Mål och syfte

Profilen är i första hand inriktad för de som är intresserade av läsa så mycket datalogi/datavetenskap som möjligt, främst inriktat på programspråk, hjälpmedel och programmering, databasteknik, samt formella teorier inom detta område. Vi erbjuder även en möjlighet att profilera sig ytterligare genom det stora utbud av kurser som finns inom andra program och inom forskarutbildningen.

Vi vet att en mycket stor del av civilingenjörerna från D och IT-programmen arbetar med programvara och vi vet att det fortfarande kommer att finnas ett behov av mycket arbete med kvalificerad programmering och verktyg för denna verksamhet. Vi har idag runt Linköping flera "spin-off"-företag som arbetar inom området med framtagning av kompilatorer, verktyg för programspråk, databasfrågespråk, expertsystemverktyg, ärende- och arkivsystem, www-verktyg, web-servrar, simulering etc. För detta behövs en gedigen programmeringsteoretisk bas med kurser i programmeringsmetodik, principer för programspråk, kompilatorer och databaser.

I Sverige arbetar organisationen SWEDSOFT, ett initiativ av ett stort antal företag (Saab, ABB, Ericsson, Volvo, IBM, Scania ...), IT-organsiationer och universitet, för att beskriva vikten av programvara ("Mjukvaran är själen i svensk industri") med mål att rekrytera fler utbildade inom kvalificerad programvaruutveckling.

Tillbaka till IDAs profilöversikt

 

Sidansvarig: Mikael Asplund
Senast uppdaterad: 2016-12-02