Göm menyn

Datateknisk inriktning

För antagna 2012 och senare

Obligatoriska kurser

Obl kurser

Kollad mot studiehandboken 2017.

Kod Namn hp Kommentar
4 Vt 1
TDDE10 Objektorienterad programmering i Java 6 Introducerar språket Java, som används i många, många tillämpningar. Teori och praktik kring ett Javas viktigaste beståndsdel: Objekt-orientering
4 Vt 2
TATA82 Diskret matematik 6 Introduktion till den matematik som används inom datavärlden, exempelvis grafteori och heltalsmatematik.
5 Ht 1
TDDE22 Datastrukturer och algoritmer 6 Teori och praktik om alla programs grundsten: att uttnyttja tid och minne på ett effektiv sätt. (formellt valbar i SH 2017)
TSEA52 Digitalteknik 6 Ger de tekniska grunderna för hur komponenterna i en dator fungerar.
5 Ht 2
TDTS10 Datorarkitektur 6 Går igenom de viktigaste beståndsdelarna av ett datorsystem och hur de hänger ihop.
TSEA52 Digitalteknik   Fortsättning för 5 Ht 1
6 Vt 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6 Databaser används i nästan alla system. Välfungerande databassystem är en förutsättning för användbara informationssystem. För dem som parallellt gör kandidatarbete, går databastekniken över två perioder. Vi behöver introducera några koncept tidigt i kandidatarbetet.
TDDD83 Kandidatarbete, I-data 18 Kandidatarbete. Studenterna läser in sig på bl a web-utveckling. Med hjälp av kunskaper från databastekniken utvecklar studenterna i grupper om ca 6-8 personer en liten applikation i ett tänkt web-baserat affärssystem. En rapport med individuella delar skrivs och presenteras på seminarium med opposition. Denna kurs kan läsas på distans av den som tillfälligtvis studerar vid ett utländskt universitet. Det krävs att man är tillgänglig för exempelvis Skype-möten under så gott som hela terminen oavsett hur värdlandets terminstider är förlagda.
6 Vt 2
TDDD83 Kandidatarbete,
Fortsättning från 6 Vt 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt   Fortsättning från 6 Vt 1

Variant:
För dem som exempelvis gjort kandidatarbete utomlands finns det möjlighet att läsa databaskursen i sin helhet med start och slut Vt2. Då heter den TDDD12.

7 Ht 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12 Stor kurs med teori- och projektdel. Vi täcker hela utvecklingscykeln av programvara. Projekten genomförs i större grupp i ett rollspel med företagsledning och kunden och ger förstahandserfarenhet av hur det kan vara att utveckla en produkt i ett företag. En liten lab-serie finns också för att komplettera några kunskapsluckor. Många studenter upplever arbetsbelastningen som hög i Ht 1 (8-9 hp) och lägre i Ht 2.
7 Ht 2
TDDC88 Fortsättning från 7 Vt 1

Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2017-03-22