Göm menyn

Datateknisk inriktning

För antagna 2011 och senare

Obligatoriska kurser

Obl kurser

Kollad mot studiehandboken 2015.

Kod Namn hp Kommentar
4 Vt 1
TDDC30 Programmering i Java, datastrukturer och algoritmer 6 Introducerar språket Java, som används i många tillämpningar. Teori och praktik kring ett programs viktigaste beståndsdelar: Objekt-orientering, datastrukturer och algoritmer
4 Vt 2
TATA52 Diskret matematik 4 Introduktion till den matematik som används inom dataväden, exempelvis grafteori och heltalsmatematik.
5Ht 1
TSEA51 Digitalteknik 4 Ger de tekniska grunderna för hur komponenterna i en dator fungerar.
5Ht 2
TDTS10 Datroarktitektur 6 Går igenom de viktigaste beståndsdelarna av ett datorsystem och hur de hänger ihop.
TDDD71 Datastrukturer och algoritmer 2 Går igenom fler datastrukturer, exempelvis trädstrukturer och algoritmer för att balansera träd.
6 Vt 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6 Databaser används i nästan alla system. Välfungerande databassystem är en förutsättning för användbara informationssystem. För dem som parallellt gör kandidatarbete, går databastekniken över två perioder. Vi behöver introducera några koncept tidigt i kandidatarbetet.
TDDD83 Kandidatarbete, I-data 18 Kandidatarbete. Studenterna läser in sig på bl a web-utveckling, objekt-orienterad analys och design. Med hjälp av kunskaper från databastekniken utvecklar studenterna i grupper om ca 6 person ett liten applikation i ett tänkt web-baserat affärssystem. En rapport med individuella delar skrivs och presenteras på seminarium med opposition.
6 Vt 2
TDDD83 Kandidatarbete,
Fortsättning från 6 Vt 1
TDDD81 Databasteknik för kandidatprojekt 6 Fortsättning från 6 Vt 1

Variant:
För dem som exempelvis gjort kandidatarbete utomlands finns det möjlighet att läsa databaskursen i sin helhet med start och slut Vt2. Då heter den TDDD12.

7 Ht 1
TDDC88 Programutvecklingsmetodik 12 Stor kurs med teori- och projektdel. Vi täcker hela utvecklingscykeln av programvara. Projekten genomförs i större grupp i ett rollspel med företagsledning och kunden och ger förstahandserfarenhet av hur det kan vara att utveckla en produkt i ett företag. En liten lab-serie finns också för att komplettera några kunskapsluckor.
7 Ht 2
TDDC88 Fortsättning från 7 Vt 1

Sidansvarig: Kristian Sandahl
Senast uppdaterad: 2015-03-11