Göm menyn

Kurser för Filosofisk fakultet ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (G)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
732A54Analys av big data,  hp (A)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik,  hp (G)
732G43Bayesiansk statistik,  hp (G)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
769A01Kognitionsvetenskapligt pojektarbete I, 12 hp (A)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (A)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (A)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)

Sidansvarig: Grundutbildningen