Göm menyn

Kurser ordnade efter kurskod

Listan omfattar kurser som ges Ht 2017 till och med Ht 2018. För mer information om en kurs, klicka på kurskoden.

725G64Programutvecklingsmetodik, 12 hp (A)
725G66Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (G2)
725G83Problemlösning och programmering, 6 hp (G)
725G90Objektorienterad programmering i Java, 7.5 hp (G2)
725G92Problemlösning och programmering, 7.5 hp (G)
725G97Datastrukturer och algoritmer, 7.5 hp
726G77Programmering i C++, 6 hp (G2)
729A10Introduktion till kognitionsvetenskap, 6 hp (A)
729A27Natural Language Processing, 6 hp (A)
729A46Kognitionsvetenskapligt projektarbete, 16 hp (A)
729A63Simulatorer och simulatoranvändning, 6 hp (A)
729A64Profilfördjupning, 10 hp (A)
729A67Kognitionsvetenskaplig metodfördjupning, 6 hp (A)
729A69Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning I, 5 hp (A)
729A70Aktuell kognitionsvetenskaplig forskning II, 5 hp (A)
729A71Beteende i komplexa system, 6 hp (A)
729A78Kognitiva aspekter på lärande samt design av lärteknologi, 7 hp (A)
729A80Masteruppsats (30 hp), 30 hp (A)
729A88Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
729A94Kognitionsvetenskaplig metod, 6 hp (A)
729A98Risk- och Olycksanalys, 6 hp (A)
729A99Användbarhetstestning, 6 hp (A)
729G01Kognitionsvetenskaplig introduktionskurs, 6 hp (G)
729G09Språkvetenskaplig databehandling, 5 hp (G)
729G12Distribuerad och situerad kognition, 6 hp (G)
729G15Kognitiv modellering, 6 hp (G)
729G17Språkteknologi, 6 hp (G)
729G19Tillämpad kognitionsvetenskap, 12 hp (G)
729G21Sammansatta kognitiva system, 6 hp (G2)
729G22Interaktionsdesign, 6 hp (G)
729G26Interaktionprogrammering, 6 hp (G2)
729G28Webbprogrammering och databaser, 6 hp (G2)
729G40Kandidatuppsats, 18 hp (G2)
729G41Avslutningskurs för kognitionsvetenskap på grundnivå, 6 hp (G2)
729G43Artificiell intelligens, 12 hp (G2)
729G44Gränssnittsdesign, 6 hp (G2)
729G74IT och programmering: grundkurs, 6 hp (G1)
729G75Programmering och algoritmiskt tänkande, 6 hp (G2)
729G76Projekthantering i människa-teknikinteraktion, 6 hp (G2)
732A54Analys av big data,  hp (A)
732A57Databasteknik,  hp (G2)
732A60Advanced Academic Studies,  hp (A)
732A62Tidsserieanalys, 6 hp (A)
732A63Sannolikhetsteori, 6 hp (A)
732A64Masteruppsats, 30 hp (A)
732A66Beslutsteori, 6 hp (A)
732A74Introduktion till Python, 3 hp (A)
732A75Advanced Data Mining, 6 hp (A)
732A90Datorintensiva statistiska metoder, 6 hp (A)
732A91Bayesianska metoder, 6 hp (A)
732A92Text Mining, 6 hp (A)
732A93Statistiska metoder, 6 hp (A)
732A94Avancerad programmering i R, 6 hp (A)
732A95Introduktion till Maskininlärning, 9 hp (A)
732A96Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
732A97Multivariata statistiska metoder, 6 hp (A)
732G01Grundläggande statistik, grundkurs, 7.5 hp (G)
732G04Surveymetodik, 7.5 hp (G)
732G05Regressions- och tidsserieanalys, 7.5 hp (G)
732G08Multivariata metoder, 7.5 hp (G)
732G12Data-Mining, 7.5 hp (G)
732G16Databaser: design och programmering, 7.5 hp (G2)
732G17Grundläggande SAS-programmering, 7.5 hp (G)
732G20Statistisk teori I, 7.5 hp (G)
732G21Sambandsmodeller, 15 hp (G)
732G30Grunder i statistisk metodik, 15 hp (G)
732G31Visuell dataanalys, 6 hp (G)
732G32Kandidatuppsats i Statistik, fördjupningskurs, 15 hp (G)
732G33Programmering i R, 7.5 hp (G)
732G34Statistisk analys av komplexa data, 7.5 hp (G)
732G38Surveymetodik med teori, 7.5 hp (G)
732G39Projektarbete i statistik, 7.5 hp (G)
732G40Grundläggande statistik,  hp (G)
732G43Bayesiansk statistik,  hp (G)
732G44Officiell statistik och dataetik,  hp (G)
732G70Statistik A, 7 hp (G)
732G71Statistik B, 8 hp (G)
732G81Statistik, 11 hp (G)
768A01Interaktionsdesign: studio, 12 hp (A)
768A03Designforskningsmetod, 6 hp (A)
768A04Tjänstedesign, studio, 12 hp (A)
768A05Tjänstedesign och innovation, 6 hp (A)
768A07Uppsats, 30 hp (A)
769A01Kognitionsvetenskapligt pojektarbete I, 12 hp (A)
769A02Kognitionsvetenskapligt projektarbete II, 12 hp (A)
769A03Representationer som tänkande, 6 hp (A)
NDAB02Statistik; teori och tillämpning i biologi, 6 hp (G1)
TDAB01Sannolikhetslära och statistik, 6 hp (G)
TDDA69Data- och programstrukturer, 6 hp (G2)
TDDB44Kompilatorkonstruktion, 6 hp
TDDB68Processprogrammering och operativsystem, 6 hp (G2)
TDDB84Designmönster, 6 hp
TDDC17Artificiell intelligens, 6 hp (G2)
TDDC61On-line produktion, 6 hp (G1)
TDDC63Interaktiv form, 6 hp (G1)
TDDC66Datorsystem och programmering, 4 hp (G2)
TDDC73Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDC74Programmering - abstraktion och modellering, 8 hp (G1)
TDDC75Diskreta strukturer, 8 hp (G1)
TDDC76Programmering och datastrukturer, 8 hp (G2)
TDDC77Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDDC78Programmering av parallelldatorer - metoder och verktyg, 6 hp
TDDC88Programutvecklingsmetodik, 12 hp
TDDC90Software Security, 6 hp (A)
TDDC91Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDC93Programutvecklingsmetodik teori, 4 hp (G2)
TDDC97Programmering, 6 hp (G2)
TDDD04Programvarutestning, 6 hp (A)
TDDD05Komponentbaserad programvara, 6 hp (A)
TDDD07Realtidssystem, 6 hp (A)
TDDD08Logikprogrammering, 6 hp (A)
TDDD10AI-programmering, 6 hp (A)
TDDD11Programmering, grundkurs, 8 hp (G1)
TDDD12Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD13Interaktionsprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD14Formella språk och automatateori, 6 hp (G2)
TDDD17Informationssäkerhet, fk, 6 hp (A)
TDDD20Konstruktion och analys av algoritmer, 6 hp (A)
TDDD23Design och programmering av datorspel, 6 hp (A)
TDDD25Distribuerade system, 6 hp (A)
TDDD27Avancerad webbprogrammering, 6 hp (A)
TDDD29IT-projektledning, 6 hp (A)
TDDD30Avancerad programutvecklingsmetodik, 6 hp (A)
TDDD33Programmering, 6 hp (G2)
TDDD35Användbara system, 6 hp (G1)
TDDD37Databasteknik, 6 hp (G2)
TDDD38Avancerad programmering i C++, 6 hp (A)
TDDD39Perspektiv på informationsteknologi, 8 hp (G1)
TDDD41Data Mining - Clustering and Association Analysis, 6 hp (A)
TDDD43Datamodeller och databaser, avancerad kurs, 6 hp (A)
TDDD44Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDDD46Databasteknik, 8 hp (G2)
TDDD48Automatisk planering, 6 hp (A)
TDDD49Programmering i C# och .NET Framework, 4 hp (A)
TDDD50Grön IT, 4 hp (G2)
TDDD51Tjänstedesign och tjänsteinnovation, 6 hp (A)
TDDD53Avancerad interaktionsdesign, 6 hp (A)
TDDD55Kompilatorer och interpretatorer, 4 hp (G2)
TDDD56Multicore- och GPU-Programmering, 6 hp (A)
TDDD57Fysisk interaktion och spelprogrammering, 6 hp (A)
TDDD58Interaktionsdesign - Projekt, 12 hp (G)
TDDD60Interaktiva system, 4 hp (G1)
TDDD61Design, strategi, management, 6 hp (A)
TDDD62Praktik, 18 hp (A)
TDDD63Perspektiv på datateknik/datavetenskap, 7 hp (G)
TDDD65Introduction to the Theory of Computation, 6 hp
TDDD66Mobila nätverk, 6 hp (G2)
TDDD69Programutvecklingsmetodik - företagsprojekt, 6 hp (A)
TDDD70Ingenjörsprofessionalism, del 1, 1 hp (G1)
TDDD71Datastrukturer och algoritmer, 2 hp (G2)
TDDD72Logik, 6 hp (G1)
TDDD73Funktionell och imperativ programmering i Python, 6 hp (G1)
TDDD74Databaser för bioinformatik, 6 hp (G2)
TDDD75Effektdriven utveckling och humancentrerad design av interaktiva system, 6 hp (G2)
TDDD76Programutvecklingsprojekt i ett helhetsperspektiv, 8 hp (G2)
TDDD78Objektorienterad programmering och Java, 6 hp (G1)
TDDD80Projekt: Mobila och sociala applikationer, 11 hp (G1)
TDDD81Databasteknik för kandidatprojekt, 6 hp (G2)
TDDD82Projekttermin inklusive kandidatprojekt: Säkra, mobila system, 30 hp (G2)
TDDD83Kandidatprojekt datateknik, 18 hp (G2)
TDDD84Ingenjörsprofessionalism, del 3, 1 hp (G1)
TDDD85Formella språk och automatateori, 6 hp (G1)
TDDD86Datastrukturer, algoritmer och programmeringsparadigm, 11 hp (G1)
TDDD87Programmering och problemlösning, 6 hp (G1)
TDDD88Logik, 5 hp (G1)
TDDD89Vetenskaplig metod, 6 hp (A)
TDDD90Interaktiva produkter, 6 hp (A)
TDDD91Ingenjörsprofessionalism, del 5, 1 hp (G1)
TDDD92Artificiell intelligens - projekt, 5 hp (G2)
TDDD94Ingenjörsprofessionalism, del 4, 1 hp (G1)
TDDD95Algoritmisk problemlösning, 6 hp
TDDD96Kandidatprojekt i programvaruutveckling, 15 hp (G2)
TDDD97Webbprogrammering, 6 hp (G2)
TDDD99Ingenjörsprofessionalism, delar 1 till 6,  hp (G1)
TDDE01Maskininlärning, 6 hp (A)
TDDE02Mjukvarutekniskt entreprenörskap, 6 hp
TDDE03Designstudio II, 12 hp
TDDE04Introduktion till programmering och datalogiskt tänkande, 6 hp (G1)
TDDE05AI-robotik, 6 hp
TDDE06Storskalig mjukvaruutveckling - strukturer och processer, 6 hp (A)
TDDE07Bayesianska metoder, 6 hp (A)
TDDE09Språkteknologi, 6 hp (A)
TDDE10Objektorienterad programmering i Java, 6 hp (G2)
TDDE11Objektorienterad programmering i Java, 4 hp (G2)
TDDE13Multiagentsystem, 6 hp
TDDE14Storskalig mjukvaruutveckling - bidrag och evolution, 6 hp
TDDE15Avancerad maskininlärning, 6 hp (A)
TDDE16Text Mining, 6 hp (A)
TDDE17Introduktion till språkteknologi, 4 hp (G2)
TDDE18Programmera C++, 6 hp (G2)
TDDE19Avancerad projektkurs: AI och maskininlärning, 6 hp
TDDE20Avancerad projektkurs: Spel-, app- och webbutveckling, 6 hp (A)
TDDE21Avancerad projektkurs: Säkra distribuerade och inbyggda system, 6 hp
TDDE22Datastrukturer och algoritmer, 6 hp
TDDE23Funktionell och imperativ programmering, del 1, 6 hp (G1)
TDDE24Funktionell och imperativ programmering, del 2, 5 hp (G1)
TDDE25Perspektiv på data- och mjukvaruteknik, 6 hp (G1)
TDDE28Samtida perspektiv på värdeskapande, 6 hp (A)
TDDE29Codesign, verktyg och angreppssätt, 6 hp (A)
TDDE30Objektorienterad programmering och Java, 7 hp (G1)
TDDE31Big Data Analytics, 6 hp (A)
TDDE33Användardriven produktutveckling, 6 hp (G)
TDDE35Storskaliga distribuerade system och nätverk, 11 hp (G1)
TDDE36Användarupplevelse och interaktionsdesign, 12 hp (G2)
TDDE38Representationer som tänkande, 6 hp (A)
TDDE39Fysisk interaktionsdesign och prototyping, 6 hp (A)
TDDI02Programmeringsprojekt, 6 hp (G1)
TDDI03Datorarkitektur, 4 hp (G2)
TDDI07Distribuerad inbyggd programvara och nätverk, 4 hp (G2)
TDDI08Konstruktion av inbyggda system, 4 hp (G2)
TDDI11Programmering av inbyggda system, 6 hp (G2)
TDDI16Datastrukturer och algoritmer, 6 hp (G1)
TDDI41Grundläggande systeminstallation, 8 hp (G1)
TDDI82Objektorienterad problemlösning, 10 hp (G1)
TDIU08Problemlösning och programmering, 6 hp (G1)
TDIU11Operativsystem, 6 hp (G2)
TDIU14Introduktion till examensarbete, 4 hp (G2)
TDIU16Process- och operativsystemprogrammering, 4 hp (G2)
TDIU20Objektorienterad programmering, 4 hp (G1)
TDP001Handhavande av datormiljö, 4 hp (G1)
TDP002Imperativ programmering, 6 hp (G1)
TDP003Projekt: Egna datormiljön, 6 hp (G1)
TDP004Objektorienterad programmering, 8 hp (G1)
TDP005Projekt: Objektorienterat system, 6 hp (G1)
TDP007Konstruktion av datorspråk, 6 hp (G1)
TDP013Webbprogrammering och interaktivitet, 6 hp (G1)
TDP015Grunder i matematik och logik, 6 hp (G1)
TDP017Företagsprojekt, 10 hp (G2)
TDP019Projekt: Datorspråk, 10 hp (G1)
TDP022Interaktiva system, 6 hp (G2)
TDP024Enterprise Systems, 6 hp (G2)
TDP026Vetenskaplig metod inom programmering, 6 hp (G2)
TDP028Projekt: Entreprenöriell programmering, 10 hp (G2)
TDP029Projekt: Agil systemutveckling, 8 hp (G)
TDP030Språkteknologi, 6 hp (G2)
TDTS04Datornät och distribuerade system, 8 hp (G2)
TDTS06Datornät, 6 hp (G2)
TDTS07Systemkonstruktion och metodik, 6 hp
TDTS08Datorarkitektur, 6 hp
TDTS10Datorarkitektur, 6 hp (G1)
TDTS11Datornät och internetprotokoll, 6 hp (G1)
TDTS21Avancerade nätverk, 6 hp (A)
TQPR10Examensarbete, 16 hp (G2)

Sidansvarig: Grundutbildningen