Göm menyn

TTIT80 Tema: Programmering och modellering, 3.0 hp
/Programming and modeling/

Kursen har upphört. Den gavs sista gången 2004 och ersattes inte av någon angiven kurs.


Mer information kan finnas på kursens egna webbsidor.


2004 vecka 13 — 22

Inaktiv kurs - ingen undervisning.

Kursledare och examinatorPeter Loborg
KursadministratörMadeleine Häger Dahlqvist


Kursen tillhör studierektorsområdet Programvara och system (SaS).


Uppgifterna baseras på informationen i IDA:s kursdatabas.


Sidansvarig: Grundutbildningen